Sách Giáo Khoa

[HƯỚNG DẪN] Giải Bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 43

Trong bài viết dưới đây Truongkinhdoanhcongnghe sẽ hướng dẫn bạn giải đáp bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 43. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 43
Bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 43

Nội dung Bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 43

Qui đồng mẫu thức các phân thức sau(có thể áp dụng qui tắc đổi dấu với các phân thức để tìm mẫu thức chung thuận tiện hơn):

Lời giải:

a)

  • Phân tích mẫu thức thành nhân tử để tìm nhân tử chung:

   x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1)

   x2 + x + 1 = x2 + x + 1

⇒ MTC = (x – 1)(x2 + x + 1) = x3 – 1

  • Nhân tử phụ : (Có thể bỏ qua bước này nếu đã quen)

   (x3 – 1) : (x3 – 1) = 1

   (x3 – 1) 🙁 x2 + x + 1) = x – 1

   (x3 – 1) : 1 = x3 – 1

  • Quy đồng :

b)

Ta có:

  • Phân tích mẫu thức thành nhân tử để tìm MTC

   x + 2 = x + 2

   2x – 4 = 2.(x – 2)

   3x – 6 = 3.(x – 2)

⇒ MTC = 6.(x + 2)(x – 2)

  • Nhân tử phụ: (Có thể bỏ qua bước này nếu đã quen)

   6(x + 2)(x – 2) : (x + 2) = 6(x – 2)

   6(x + 2)(x – 2) : 2(x – 2) = 3(x + 2)

   6(x + 2)(x – 2) : 3(x – 2) = 2(x + 2)

  • Quy đồng:

Kiến thức liên quan – Bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 43

Bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 43
Bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 43

Quy đồng mẫu thức

Định nghĩa: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức là biến đổi các phân thức đã cho thành những phân thức mới có cùng mẫu thức và lần lượt các phân thức đã cho.

Bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 43
Bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 43

Phương pháp quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Tìm mẫu chung

  • Phân tích phần hệ số thành thừa số nguyên tố và phần biến thành nhân tử
  • Mẫu chung bao gồm: phần hệ số là BCNN của các hệ số của mẫu và phần biến là tích giữa các nhân tử chung và riêng mỗi nhân tử lấy số mũ lớn nhất.
  • Tìm nhân tử phụ mỗi phân thức:

Lấy mẫu chung chia cho từng mẫu (đã phân tích thành nhân tử).  Nhân tử bằng số của mẫu thức chung là tích các nhân tử bằng số ở các mẫu thức của các phân thức đã cho. (Nếu các nhân tử bằng số ở các mẫu thức là những số nguyên dương thì nhân tử bằng số của mẫu thức chung là BCNN của chúng).

Trên đây là hướng dẫn giải Bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 43, cùng với đó là kiến thức liên quan mà Truongkinhdoanhcongnghe tổng hợp được và chia sẻ tới bạn. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn, chúc bạn học tập tốt!

Related Articles

Back to top button