Sách Giáo Khoa

Giải Bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 43

Trong bài viết dưới đây Trường kinh doanh công nghệ sẽ hướng dẫn bạn giải đáp bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 43. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 43
Bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 43

Nội dung Bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 43

Qui đồng mẫu thức các phân thức sau(có thể áp dụng qui tắc đổi dấu với các phân thức để tìm mẫu thức chung thuận tiện hơn):

bai 16 sgk toan 8 tap 1 trang 43 2 min
Giải Bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 43 8

Lời giải:

a)

  • Phân tích mẫu thức thành nhân tử để tìm nhân tử chung:

   x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1)

   x2 + x + 1 = x2 + x + 1

⇒ MTC = (x – 1)(x2 + x + 1) = x3 – 1

  • Nhân tử phụ : (Có thể bỏ qua bước này nếu đã quen)

   (x3 – 1) : (x3 – 1) = 1

   (x3 – 1) 🙁 x2 + x + 1) = x – 1

   (x3 – 1) : 1 = x3 – 1

  • Quy đồng :
bai 16 sgk toan 8 tap 1 trang 43 3 min
Giải Bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 43 9

b)

Ta có:

bai 16 sgk toan 8 tap 1 trang 43 4 min
Giải Bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 43 10
  • Phân tích mẫu thức thành nhân tử để tìm MTC

   x + 2 = x + 2

   2x – 4 = 2.(x – 2)

   3x – 6 = 3.(x – 2)

⇒ MTC = 6.(x + 2)(x – 2)

  • Nhân tử phụ: (Có thể bỏ qua bước này nếu đã quen)

   6(x + 2)(x – 2) : (x + 2) = 6(x – 2)

   6(x + 2)(x – 2) : 2(x – 2) = 3(x + 2)

   6(x + 2)(x – 2) : 3(x – 2) = 2(x + 2)

  • Quy đồng:
bai 16 sgk toan 8 tap 1 trang 43 5 min
Giải Bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 43 11

Trên đây là hướng dẫn giải Bài 16 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 43, cùng với đó là kiến thức liên quan mà Truongkinhdoanhcongnghe tổng hợp được và chia sẻ tới bạn. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn, chúc bạn học tập tốt!

Xem thêm:

Related Articles

Back to top button