Sách Giáo Khoa

Giải Bài 54 Sgk Toán 8 Tập 1 Chi Tiết

Trong bài viết dưới đây Trường kinh doanh công nghệ sẽ hướng dẫn bạn giải đáp Bài 54 Sgk Toán 8 Tập 1 . Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Bài 54 Sgk Toán 8 Tập 1
Bài 54 Sgk Toán 8 Tập 1

Nội dung Bài 54 Sgk Toán 8 Tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x3 + 2x2y + xy2 – 9x

b) 2x – 2y – x2 + 2xy – y2

c) x4 – 2x2

Lời giải:

a)

x3 + 2x2y + xy2 – 9x

(Có x là nhân tử chung)

= x(x2 + 2xy + y2 – 9)

(Có x2 + 2xy + y2 là hằng đẳng thức)

= x[(x2 + 2xy + y2) – 9]

= x[(x + y)2 – 32]

(Xuất hiện hằng đẳng thức (3)]

= x(x + y – 3)(x + y + 3)

b)

2x – 2y – x2 + 2xy – y2

(Có x2 ; 2xy ; y2 ta liên tưởng đến HĐT (1) hoặc (2))

= (2x – 2y) – (x2 – 2xy + y2)

= 2(x – y) – (x – y)2

(Có x – y là nhân tử chung)

= (x – y)[2 – (x – y)]

= (x – y)(2 – x + y)

c)

x4 – 2x2 (Có x2 là nhân tử chung)

= x2(x2 – 2)

=x2[x2−(√2)2] (biểu thức trong ngoặc vuông là hằng đẳng thức số (3))

=x2(x−√2)(x+√2).

Kiến thức liên quan – Bài 54 Sgk Toán 8 Tập 1

Bài 54 Sgk Toán 8 Tập 1
Bài 54 Sgk Toán 8 Tập 1

Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Đặt Nhân Tử Chung

Khái niệm về phương pháp đặt nhân tử chung

Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức.

Ứng dụng: Việc phân tích đa thức thành nhân tử giúp ta có thể thu gọc biểu thức, tính nhanh và giải phương trình dễ dàng.

Phương pháp đặt nhân tử chung

 • Khi tất cả các số hạng của đa thức có một thừa số chung, ta đặt thừa số chung đó ra ngoài dấu ngoặc () để làm nhân tử chung.
 • Các số hạng bên trong dấu () có được bằng cách lấy số hạng của đa thức chia cho nhân tử chung.

Chú ý: Nhiều khi để làm xuất hiện nhân tử chung ta cần đổi dấu các hạng tử.

( lưu ý tính chất: A = -(-A)).

Phân Thích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Dùng Hằng Đẳng Thức

Phương pháp dùng hằng đẳng thức

 • Dùng các hằng đẳng thức đáng nhớ để phân tích đa thức thành nhân tử.
 • Cần chú ý đến việc vận dụng linh hoạt các hằng đẳng thức để phù hợp với các nhân tử.
Bài 54 Sgk Toán 8 Tập 1
Bài 54 Sgk Toán 8 Tập 1

Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Nhóm Hạng Tử

Phương pháp nhóm hạng tử

 • Ta vận dụng phương pháp nhóm hạng tử khi không thể phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung hay bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.
 • Ta nhận xét để tìm cách nhóm hạng tử một cách thích hợp (có thể giao hoán và kết hợp các hạng tử để nhóm) sao cho sau khi nhóm, từng nhóm đa thức có thế phân tích được thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. Khi đó đa thức mới phải xuất hiện nhân tử chung.
 • Ta áp dụng phương pháp đặt thành nhân tử chung để phân tích đa thức đã cho thành nhân tử.

Chú ý

 • Với một đa thức, có thể có nhiều cách nhóm các hạng tử một cách thích hợp.
 • Khi phân tích đa thức thành nhân tử ta phải phân tích đến cuối cùng (không còn phân tích được nữa).
 • Dù phân tích bằng cách nào thì kết quả cũng là duy nhất.
 • Khi nhóm các hạng tử, phải chú ý đến dấu của đa thức.

Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phối Hợp Nhiều Phương Pháp

Phương pháp thực hiện

Ta tìm hướng giải bằng cách đọc kỹ đề bài và rút ra nhận xét để vận dụng các phương pháp đã biết:

 • Đặt nhân tử chung
 • Dùng hằng đẳng thức
 • Nhóm nhiều hạng tử và phối hợp chúng

⇒ Để phân tích đa thức thành nhân tử.

Chú ý

Nếu các hạng tử của đa thức có nhân tử chung thì ta nên đặt nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc để đa thức trong ngoặc đơn giản hơn rồi mới tiếp tục phân tích đến kết quả cuối cùng.

Bài 54 Sgk Toán 8 Tập 1
Bài 54 Sgk Toán 8 Tập 1

Trên đây là hướng dẫn giải Bài 54 Sgk Toán 8 Tập 1, cùng với đó là kiến thức liên quan mà Truongkinhdoanhcongnghe tổng hợp được và chia sẻ tới bạn. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn, chúc bạn học tập tốt!

Related Articles

Back to top button