Chuẩn đầu ra ngành Tài chính – Ngân hàng trình độ Tiến sĩ

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Yêu cầu về kiến thức:

Nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng có hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng; có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo; làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan trọng trong học thuật; phát triển các nguyên lý, học thuyết có liên quan thuộc chuyên môn; có kiến thức tổng hợp về pháp luật nói chung và pháp luật về tài chính ngân hàng nói riêng; có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh trong thực tiễn. Các chuẩn kiến thức cụ thể như sau:

Kiến thức kinh tế tổng hợp và kiến thức liên ngành nâng cao.
Nắm vững kiến thức chuyên ngành, kiến thức cập nhật và nâng cao về tài chính – ngân hàng trong bối cảnh mới.
Vận dụng kiến thức chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu để phát hiện các khoảng trống nghiên cứu; có khả năng Tự chọn hướng nghiên cứu, Tự chọn các phương pháp nghiên cứu phù hợp để giải quyết vấn đề nghiên cứu.
Sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng trong nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng, đưa ra các giải pháp và kiến nghị có cơ sở khoa học và có tính khả thi.
Yêu cầu về kỹ năng

Nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành tài chính có kỹ năng phát hiện, phân tích các vấn đề phức tạp và đưa ra được các giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề; sáng tạo tri thức mới trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng; có khả năng thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong hoạt động chuyên môn; có năng lực tổng hợp trí tuệ tập thể, dẫn dắt chuyên môn để xử lý các vấn đề cấp thiết của thực tiễn. Các kỹ năng cụ thể gồm:

– Phát hiện, phân tích, đánh giá, dự báo, phản biện và tư vấn giải pháp cho các vấn đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

– Tự nghiên cứu, tìm ra cách tiếp cận mới, tổng hợp, phân tích và luận giải đối với các vấn đề lý thuyết và thực tiễn thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng một cách khoa học.

– Tư duy hệ thống, phương pháp nghiên cứu khoa học, có cách tiếp cận riêng biệt từ góc nhìn của nhà nghiên cứu trong nền kinh tế thị trường hiện đại.

– Có kỹ năng nghiên cứu độc lập và tổ chức nhóm nghiên cứu, biết tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu.

– Có kỹ năng viết và thuyết trình một cách chuyên nghiệp và khoa học các công trình nghiên cứu.

– Kỹ năng ngoại ngữ: có thể đọc, dịch tài liệu chuyên môn, trao đổi học thuật bằng ngoại ngữ; có thể viết được các báo cáo khoa học bằng tiếng Anh.

– Sử dụng được các phần mềm xử lý dữ liệu được ứng dụng trong nghiên cứu định lượng như: SPSS, Eviews hoặt STATA,…

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng; tuân thủ đạo đức của nhà nghiên cứu; đưa ra được những sáng kiến có giá trị khoa học thực tiễn, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế; có năng lực lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến lược của tập thể; có năng lực đưa ra được những đề xuất của chuyên gia hàng đầu với luận cứ chắc chắn về khoa học và thực tiễn, có khả năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý các hoạt động nghiên cứu, phát triển trí thức, ý tưởng mới, quy trình mới trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Yêu cầu về ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm và hợp tác trong thực thi nhiệm vụ:

– Tôn trọng pháp luật, làm việc với tinh thần kỷ luật cao, có lối sống tích cực và có tinh thần hướng về cộng đồng và vì cộng đồng.

– Bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đương đầu với rủi ro, có tinh thần tự tôn, linh hoạt và sáng tạo.

– Đam mê nghiên cứu, khám phá kiến thức mới và có trách nhiệm trong công việc, thích ứng với môi trường kinh tế quốc tế thường xuyên biến động.

Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp

Nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có thể làm tốt các công việc như:

– Giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học trình độ cao tại các trường đại học khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý.

– Nghiên cứu viên trình độ cao tại các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, kinh doanh và quản lý.

– Lãnh đạo, cán bộ quản lý, chuyên gia trình độ cao trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, kinh doanh và quản lý tại các doanh nghiệp, các định chế tài chính, các tổ chức kinh tế – xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, các tiến sĩ chuyên ngành tài chính có khả năng:

– Tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ tiến sĩ;

– Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các tri thức mới và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng với yêu cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân sự ở đơn vị công tác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *