Sinh Học

[GIẢI ĐÁP] Chuỗi Truyền Electron Hô Hấp Diễn Ra Ở Đâu?

Chuỗi Truyền Electron Hô Hấp Diễn Ra Ở Đâu? Điều này sẽ được truongkinhdoanhcongnghe giải đáp trong bài viết sau đây. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Câu Hỏi: Chuỗi Truyền Electron Hô Hấp Diễn Ra Ở Đâu?

=> Chuỗi truyền electron hô hấp diễn ra tại vị trí màng trong của bào quan ti thể. Trong giai đoạn này thì các phân tử NADH và FADH2 là sản phẩm được tạo ra từ những giai đoạn trước sẽ bị ôxi hóa thông qua một chuỗi những phản ứng ôxi hoá khử. Trong phản ứng cuối cùng thì oxy sẽ bị khử và hình thành nên phân tử nước.

Kiến thức liên quan – Chuỗi Truyền Electron Hô Hấp Diễn Ra Ở Đâu?

Khái niệm hô hấp tế bào

 Hô hấp tế bào là quá trình sinh năng lượng diễn ra liên tục trong các tế bào sống. Quá trình này bao gồm các phản ứng phân giải các chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng và chuyển hoá năng lượng của các chất hữu cơ thành năng lượng của ATP, dạng năng lượng có thể sử dụng cho các hoạt động sinh lý của tế bào.

Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp tế bào có thể viết như sau:

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Năng lượng (ATP + nhiệt)

 Hít thở là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường, thể hiện bên ngoài của quá trình hô hấp tế bào. Quá trình này giúp cơ thể loại bỏ CO2 (sản phẩm phụ của quá trình hô hấp tế bào) và cung cấp O2 (chất cần thiết cho quá trình hô hấp tế bào).

Bản chất của hô hấp tế bào

Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hóa các phân tử đường đơn trong cơ thể thành các sản phẩm vô cơ đơn giản hơn, đồng thời giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống của cơ thể. Năng lượng được giải phóng thông qua chuỗi oxi hóa khử diễn ra trong các tế bào.

Tốc độ của chuỗi oxi hóa khử trong hô hấp tế bào phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của cơ thể. Khi cơ thể vận động mạnh, quá trình trao đổi chất tăng cao, yêu cầu năng lượng nhiều hơn, chuỗi oxi hóa khử cũng xảy ra nhanh và mạnh hơn.

Các giai đoạn của hô hấp tế bào

a, Giai đoạn đường phân

 • Quá trình glucozo đi vào axit piruvic bằng phương pháp phân giải được gọi là quá trình đường phân.
 • Quá trình đường phân được thực hiện ở tế bào chất, trong đó bao gồm một số nguyên liệu để thực hiện đó là glucozơ, 2ATP, 2NADH
 • Diễn biến của quá trình đường phân:
Chuỗi Truyền Electron Hô Hấp Diễn Ra Ở Đâu
Chuỗi Truyền Electron Hô Hấp Diễn Ra Ở Đâu
 • Quá trình đường phân bao gồm nhiều phản ứng trung gian và enzim tham gia.
 • Năng lượng được tạo ra dần dần qua nhiều phản ứng.
 • Đầu tiên glucôzơ được hoạt hóa sử dụng 2ATP.
 • Glucôzơ (6C) → 2 axit piruvic (3C) + 4ATP + 2NADH (1NADH = 3ATP)

→ Như vậy, kết thúc quá trình đường phân thu được 2ATP và 2 NADH .

b. Chu trình Crep

Chuỗi Truyền Electron Hô Hấp Diễn Ra Ở Đâu
Chuỗi Truyền Electron Hô Hấp Diễn Ra Ở Đâu

Sau khi kết thúc giai đoạn đường phân chúng ta sẽ chuyển qua chu trình Crep. 2 phân tử axit piruvic từ giai đoạn đường phân sẽ bắt đầu quá trình di chuyển vào chất nền của ti thể. Tại đây các phân tử axit piruvic sẽ được biến đổi thành các phân tử acetyl-CoA.

Phân tử acetyl-CoA chính là nguyên liệu để thực hiện chu trình Crep. Trong quá trình biến đổi axit piruvic tại chu trình Crep sẽ tạo ra thêm 2 phân tử NADH và giải phóng 2 phân tử CO2.

Kết quả chu trình Crep tạo ra các phân tử NADH, FADH2(flavin ađênin đinuclêôtit) và ATP.

c. Quá trình chuỗi chuyền electron hô hấp

Quá trình chuỗi chuyền electron hô hấp được thực hiện trong ti thể, trong đó bao gồm các nguyên liệu để thực hiện quá trình là NADH và FADH2

Diễn biến quá trình chuỗi chuyền electron hô hấp:

 • Trong chu trình Crep, hiđro được tách ra từ axit piruvic. Từ đây, chuỗi chuyền electron là điểm hiđro di chuyển đến.
 • O2 là nơi mà NADH vận chuyển electron đến bằng cách thực hiện một chuỗi phản ứng oxi hóa khử liên tiếp nhau. Quá trình oxi hóa hai phân tử là NADH và FADH2 tạo ra một lượng năng lượng nhất định để tổng hợp ATP

=> Kết quả thu về được sau chuỗi chuyền electron hô hấp đó là nhiệt lượng và một lượng năng lượng (38 ATP)

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hô hấp tế bào

Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào gồm:

 • Nhiệt độ: Hô hấp tế bào bao gồm các phản ứng hoá học với sự xúc tác của các enzyme phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ. Nhiệt độ thuận lợi cho quá trình hô hấp tế bào ở các sinh vật là khoảng 30 – 35 °C.
 • Độ ẩm và nước: Nước vừa là môi trường, vừa tham gia trực tiếp vào các phản ứng hóa học trong hô hấp tế bào. Hàm lượng nước trong tế bào liên quan trực tiếp đến cường độ hô hấp.
 • Hàm lượng khí O2: Nếu hàm lượng oxygen của không khí là 5%, hô hấp tế bào xảy ra chậm. Khi thiếu oxygen, hô hấp tế bào giảm.
 • Hàm lượng khí CO2: Hàm lượng khí carbon dioxide trong không khí (khoảng 0,03%) thuận lợi cho hô hấp tế bào. Hàm lượng khí carbon dioxide cao gây ức chế hô hấp.

Bài tập liên quan

 Vì sao sau khi chạy, cơ thể nóng dần lên, toát mồ hôi và nhịp thở tăng lên?

Phương pháp giải:

Dựa vào phương trình hô hấp tổng quát dạng chữ:

Glucose + Oxygen → Carbon dioxide + Nước + Năng lượng (ATP và nhiệt)

 • Hô hấp tế bào là quá trình tế bào phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể.
 • Trong quá trình này, tế bào sử dụng oxygen và thải ra carbon dioxide, nước.

Lời giải chi tiết:

 • Cơ thể của chúng ta luôn diễn ra quá trình trao đổi chất và năng lượng.
 • Khi chạy quá trình này diễn ra nhanh hơn, năng lượng và nhiệt tạo ra nhiều hơn, khiến cơ thể nóng lên,cơ thể cần một lượng lớn oxygen để chuyển hóa năng lượng nên nhịp thở và nhịp tim tăng lên, cơ thể toát mồ hôi, nhiệt năng cũng một phần thoát ra ngoài từ đó, giúp điều hòa thân nhiệt.

Câu hỏi trang 102 SGK TN&XH 7 CD tập 1

Câu hỏi Quan sát hình 21.3, cho biết vì sao quá trình phân giải và tổng hợp chất hữu cơ trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau.

Chuỗi Truyền Electron Hô Hấp Diễn Ra Ở Đâu
Chuỗi Truyền Electron Hô Hấp Diễn Ra Ở Đâu

Hình 21.3. Sơ đồ mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở tế bào

Phương pháp giải:

Quá trình tổng hợp và hô hấp tế bào có mối quan hệ hai chiều. Trong đó, quá trình tổng hợp tạo chất hữu cơ là nguyên liệu cho phân giải trong hô hấp tế bào quá trình phân giải các chất hữu cơ giải phóng năng lượng cần cho quá trình tổng hợp.

Lời giải chi tiết:
Quá trình tổng hợp và hô hấp tế bào có mối quan hệ hai chiều.

Quá trình tổng hợp tạo chất hữu cơ là nguyên liệu cho phân giải trong hô hấp tế bào quá trình phân giải các chất hữu cơ giải phóng năng lượng cần cho quá trình tổng hợp.

Trên đây là giải đáp của truongkinhdoanhcongnghe về câu hỏi Chuỗi Truyền Electron Hô Hấp Diễn Ra Ở Đâu? Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Related Articles

Back to top button