Giáo Dục Công Dân

[GIẢI ĐÁP] Đội Hình Nào Phải Thực Hiện Điểm Số?

Đội Hình Nào Phải Thực Hiện Điểm Số? Thắc mắc này sẽ được Truongkinhdoanhcongnghe giải đáp trong bài viết sau đây. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Câu Hỏi: Đội Hình Nào Phải Thực Hiện Điểm Số?

a. Tiểu đội 1 hàng ngang
b. Tiểu đội 2 hàng ngang

c. Tiểu đội 2 hàng dọc
d. Trung đội 2 hàng dọc

Đáp án đúng là A. Tiểu đội 1 hàng ngang sẽ phải thực hiện điểm số.

Đội Hình Nào Phải Thực Hiện Điểm Số
Đội Hình Nào Phải Thực Hiện Điểm Số

Kiến Thức Liên quan – Đội Hình Nào Phải Thực Hiện Điểm Số?

Đội hình tiểu đội một hàng ngang

Đội Hình Nào Phải Thực Hiện Điểm Số
Đội Hình Nào Phải Thực Hiện Điểm Số

Đội hình tiểu đội một hàng ngang là một trong những đội hình cơ bản của quân đội. Đội hình này được sử dụng trong các hoạt động như học tập, hạ đạt mệnh lệnh, sinh hoạt, kiểm tra, kiểm điểm, khám súng, giá súng. Để thực hiện đội hình này, tiểu đội trưởng và các chiến sĩ cần tuân thủ các bước sau:

 Bước 1: Tập hợp

 • Khẩu lệnh: Tiểu đội trưởng quay về phía các chiến sĩ, đứng nghiêm và hô: “Tiểu đội (phiên hiệu nếu có), thành một hàng ngang… TẬP HỢP”. “Tiểu đội (phiên hiệu nếu có), thành một hàng ngang” là dự lệnh, “TẬP HỢP” là động lệnh.
 • Động tác: Khi nghe dự lệnh, toàn tiểu đội quay về phía tiểu đội trưởng và chờ lệnh. Khi nghe động lệnh, toàn tiểu đội chạy vào tập hợp về phía bên trái của tiểu đội trưởng thành một hàng ngang, giãn cách 70cm hoặc 20cm tùy theo yêu cầu.

Bước 2: Gióng hàng

 • Khẩu lệnh: Tiểu đội trưởng quay nửa bên trái, đi ra phía trước chính giữa đội hình cách 3-5 bước và quay vào đội hình.
 • Động tác: Tiểu đội trưởng chỉnh sửa giãn cách và thẳng hàng cho các chiến sĩ. Các chiến sĩ khi đã vào vị trí phải tự động gióng hàng và đứng nghỉ.

Bước 3: Kết thúc

 • Khẩu lệnh: Tiểu đội trưởng khi đã hoàn tất việc gióng hàng cho tiểu đội thì hô: “Tiểu đội (phiên hiệu nếu có), thành một hàng ngang… HOÀN TẤT”.
 • Động tác: Toàn tiểu đội khi nghe khẩu lệnh thì trả lời: “HOÀN TẤT” và chờ lệnh tiếp theo của tiểu đội trưởng.

Điểm số:

 • Khẩu lệnh: “ĐIỂM SỐ”
 • Động tác: Sau khi nghe động lệnh “ĐIỂM SỐ”, các chiến sỹ theo thứ tự từ bên phải sang trái thực hiện như sau:
  • Quay mặt sang trái 45° và hô to, rõ, gọn, dứt khoát số thứ tự của mình từ một cho đến hết tiểu đội.
  • Quay mặt trở lại vị trí ban đầu. Người đứng cuối cùng không cần quay mặt và hô “HẾT” sau khi điểm số của mình.
  • Trước và sau khi điểm số, phải đứng nghiêm nếu đang đứng nghỉ. Điểm số phải liên tục không ngắt quãng.
Đội Hình Nào Phải Thực Hiện Điểm Số
Đội Hình Nào Phải Thực Hiện Điểm Số

Chỉnh đốn hàng ngũ:

 • Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) – THẲNG”, có dự lệnh và động lệnh. “Nhìn bên phải (trái)” là dự lệnh; “THẲNG” là động lệnh.
 • Động tác: Tiểu đội trưởng hô cho tiểu đội đứng nghiêm trước khi chỉnh đốn hàng ngũ. Sau khi nghe động lệnh “THẲNG”, các chiến sĩ thực hiện như sau:
  • Trừ chiến sĩ làm chuẩn (người đứng đầu bên phải hoặc bên trái đội hình), các chiến sĩ khác quay mặt hết cỡ sang bên phải (trái) và xê dịch lên, xuống để gióng hàng ngang và giữ gián cách. Khi gióng hàng ngang, từng người phải nhìn được nắp túi áo ngực bên trái (phải) của người đứng thứ tư về bên phải (trái) của mình (đối với chiến sĩ nữ nhìn ve cổ áo).
  • Khi tiểu đội đã gióng hàng xong, tiểu đội tưởng hô “THÔI”. Nghe dứt động lệnh “THÔI”, tất cả tiểu đội quay mặt trở lại vị trí ban đầu, đứng nghiêm, không xê dịch vị trí đứng.
  • Tiểu đội trưởng kiểm tra giãn cách giữa các chiến sĩ, sau đó quay nửa bên trái (phải) đi đều về phía người làm chuẩn cách 2-3 bước, quay vào đội hình để kiểm tra hàng ngang. Nếu thấy gót chân và ngực của các chiến sĩ nằm trên một đường thẳng là hàng ngang đã thẳng.
  • Nếu chiến sĩ nào đứng chưa thẳng, tiểu đội trưởng dùng khẩu lệnh: “Đồng chí X hoặc số X….Lên (hoặc xuống”, chiến sĩ nghe gọi tên hoặc số của mình phải quay mặt nhìn về hướng tiểu đội trưởng và làm theo lệnh của tiểu đội trưởng. Khi các chiến sĩ đã đứng thẳng hàng tiểu đội trưởng hô “ĐƯỢC”, các chiến sĩ quay mặt trở về hướng cũ. Thứ tự sửa cho người đứng gần, người làm chuẩn trước. Tiểu đội trưởng có thể qua phải (trái) một bước để kiểm tra hàng. Cũng có thể sửa cho 2-3 chiến sĩ cùng một lúc. Ví dụ: “Từ số 3 đến số 7… lên (xuống)”, các chiến sĩ trong số được gọi làm động tác như khi sửa từng người.
  • Nếu lấy chiến sĩ đứng ở giữa hàng làm chuẩn để chỉnh đốn thì: Tiểu đội trưởng phải dùng khẩu lệnh để chỉ định người làm chuẩn: “Đồng chí X hoặc số X làm chuẩn”, chiến sĩ X nghe gọi, đứng nghiêm trả lời “Có” 

Giải tán:

 • Khẩu lệnh: “GIẢI TÁN”, không có dự lệnh.
 • Động tác: Khi nghe dứt động lệnh “GIẢI TÁN”, mọi người trong tiểu đội nhanh chóng tản ra, nếu đang đứng nghỉ phải trở về tư thế đứng nghiêm rồi tản ra.

Đội hình tiểu đội hai hàng ngang

Đội Hình Nào Phải Thực Hiện Điểm Số
Đội Hình Nào Phải Thực Hiện Điểm Số

Bước 1: Tập hợp

 • Khẩu lệnh: Tiểu đội trưởng quay về phía các chiến sĩ, đứng nghiêm và hô: “Tiểu đội (phiên hiệu nếu có), thành hai hàng ngang… TẬP HỢP”. “Tiểu đội (phiên hiệu nếu có), thành hai hàng ngang” là dự lệnh, “TẬP HỢP” là động lệnh.
 • Động tác: Khi nghe dự lệnh, toàn tiểu đội quay về phía tiểu đội trưởng và chờ lệnh. Khi nghe động lệnh, toàn tiểu đội chạy vào tập hợp về phía bên trái của tiểu đội trưởng thành hai hàng ngang, giãn cách 70cm hoặc 20cm tùy theo yêu cầu. Các số lẻ đứng hàng trên, các số chẵn đứng hàng dưới. Cự ly giữa hai hàng là 1m.

Bước 2: Gióng hàng

 • Khẩu lệnh: Tiểu đội trưởng quay nửa bên trái, đi ra phía trước chính giữa đội hình cách 3-5 bước và quay vào đội hình.
 • Động tác: Tiểu đội trưởng chỉnh sửa giãn cách và thẳng hàng cho các chiến sĩ. Các chiến sĩ khi đã vào vị trí phải tự động gióng hàng ngang và dùng ánh mắt gióng hàng dọc để đứng đúng cự ly và giãn cách. Sau khi gióng hàng xong, các chiến sĩ đứng nghỉ.

Bước 3: Kết thúc

 • Khẩu lệnh: Tiểu đội trưởng khi đã hoàn tất việc gióng hàng cho tiểu đội thì hô: “Tiểu đội (phiên hiệu nếu có), thành hai hàng ngang… HOÀN TẤT”.
 • Động tác: Toàn tiểu đội khi nghe khẩu lệnh thì trả lời: “HOÀN TẤT” và chờ lệnh tiếp theo của tiểu đội trưởng.

Đội hình tiểu đội một hàng dọc

Đội Hình Nào Phải Thực Hiện Điểm Số
Đội Hình Nào Phải Thực Hiện Điểm Số

Bước 1: Tập hợp

 • Khẩu lệnh: Tiểu đội trưởng quay về phía các chiến sĩ, đứng nghiêm và hô: “Tiểu đội (phiên hiệu nếu có), thành một hàng dọc… TẬP HỢP”. “Tiểu đội (phiên hiệu nếu có), thành một hàng dọc” là dự lệnh, “TẬP HỢP” là động lệnh.
 • Động tác: Khi nghe dự lệnh, toàn tiểu đội quay về phía tiểu đội trưởng và chờ lệnh. Khi nghe động lệnh, toàn tiểu đội chạy vào tập hợp sau tiểu đội trưởng thành một hàng dọc, cự ly giữa người đứng trước và người đứng sau là 1m.

Bước 2: Gióng hàng

 • Khẩu lệnh: Tiểu đội trưởng quay nửa bên trái, đi ra phía trước chính giữa của toàn tiểu đội, chếch về bên trái cách 3-5 bước và quay vào toàn tiểu đội.
 • Động tác: Tiểu đội trưởng chỉnh sửa cự ly và thẳng hàng cho các chiến sĩ. Các chiến sĩ khi đã vào vị trí phải tự động dóng hàng để đứng nghỉ.

Bước 3: Kết thúc

 • Khẩu lệnh: Tiểu đội trưởng khi đã hoàn tất việc gióng hàng cho toàn tiểu thì hô: “Tiểu (phiên hiệu nếu có), thành một hàng dọc… HOÀN TẤT”.
 • Động tác: Toàn tiểu khi nghe khẩu lệnh thì trả lời: “HOÀN TẤT” và chờ lệnh tiếp theo của tiểu
Đội Hình Nào Phải Thực Hiện Điểm Số
Đội Hình Nào Phải Thực Hiện Điểm Số

Điểm số

 • Khẩu lệnh: Tiểu đội trưởng quay về phía các chiến sĩ, đứng nghiêm và hô: “ĐIỂM SỐ”. Không có dự lệnh.
 • Động tác: Khi nghe khẩu lệnh, toàn tiểu đội quay mặt phải hết cỡ sang bên trái và điểm số từ trên xuống dưới. Sau khi điểm số xong, toàn tiểu đội quay mặt trước và chờ lệnh.

Chỉnh đốn hàng ngũ

 • Khẩu lệnh: Tiểu đội trưởng hô: “Nhìn trước THẲNG”. “Nhìn trước” là dự lệnh, “THẲNG” là động lệnh.
 • Động tác: Khi nghe dự lệnh, toàn tiểu đội chú ý chờ lệnh. Khi nghe động lệnh, trừ chiến sĩ số 1 làm chuẩn, còn các chiến sĩ khác dóng hàng dọc, nhìn thẳng giữa gáy người đứng trước mình, tự xê dịch sang phải, trái để thẳng hàng dọc và xê dịch lên, xuống để đúng cự ly. Khi tiểu đội đã gióng hàng xong, tiểu đội trưởng hô “THÔI”, toàn tiểu đội đứng nghiêm.

Tiểu đội trưởng quay nửa bên trái đi ra phía trước chính giữa của toàn tiểu đội cách 3-5 bước và nhìn vào toàn tiểu đội để kiểm tra hàng dọc. Nếu chiến sĩ nào chưa đứng thẳng hàng, tiểu đội trưởng gọi tên (hoặc số) và chỉ dẫn: “Qua phải”, “Qua trái”.

Chiến sĩ (số) được gọi tên làm theo lệnh của tiểu đội trưởng. Khi chiến sĩ đã đứng thẳng hàng, tiểu đội trưởng hô “ĐƯỢC”. Sửa xong, tiểu đội trưởng về vị trí chỉ huy ở bên trái phía trước toàn tiểu.

Giải tán

 • Khẩu lệnh: Tiểu đội trưởng quay về phía các chiến sĩ, đứng nghiêm và hô: “Tiểu đội (phiên hiệu nếu có), GIẢI TÁN”. Không có dự lệnh.
 • Động tác: Khi nghe khẩu lệnh, toàn tiểu đội quay mặt phải và chạy ra xa khỏi khu vực tập hợp.

Đội hình tiểu đội hai hàng dọc

Đội hình này có cùng ý nghĩa và các bước cơ bản với đội hình tiểu đội một hàng dọc.

 • Khi nhận lệnh:

“Tiểu đội, thành hai hàng dọc – TẬP HỢP”, các chiến sĩ sẽ xếp thành hai hàng dọc song song nhau. Các chiến sĩ có số thứ tự lẻ sẽ đứng ở hàng bên phải, còn các chiến sĩ có số thứ tự chẵn sẽ đứng ở hàng bên trái. (Hình 4).

 • Đội hình hai hàng dọc không cần phải điểm số.
 • Khi gióng hàng, các chiến sĩ ở hàng bên trái (hàng số chẵn) sẽ vừa căn chỉnh theo hàng dọc, vừa dùng mắt để căn chỉnh theo hàng ngang.
Đội Hình Nào Phải Thực Hiện Điểm Số
Đội Hình Nào Phải Thực Hiện Điểm Số

Để tập hợp tiểu đội một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, tiểu đội trưởng cần lưu ý những điểm sau:

 • Trước khi tập hợp, tiểu đội trưởng phải xem xét nhiệm vụ, nội dung công việc, địa hình, thời tiết và phương hướng để chọn đội hình và hướng tập hợp phù hợp. Khi tập hợp nên tránh những hướng có gió mạnh, ánh nắng chói mắt hoặc ảnh hưởng đến việc xem tập, xem động tác mẫu.
 • Sau khi xác định được đội hình, vị trí và hướng tập hợp, tiểu đội trưởng phải đứng tại vị trí đó và hô khẩu lệnh: “Tiểu đội, thành … – TẬP HỢP”. Tiếp theo là sửa cho tiểu đội vào tập hợp đúng cự ly và giãn cách. Nếu vị trí tập hợp cách xa nơi tiểu đội trưởng đang đứng (hơn 20m), tiểu đội trưởng phải đôn đốc, nhắc nhở tiểu đội về vị trí tập hợp. Tiểu đội trưởng không được chạy ra sau khi đã hô dứt lệnh “TẬP HỢP” (kể cả chỉ 3-4m).
 • Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng phải rõ ràng, dứt khoát, không ngập ngừng hoặc lặp lại. Động tác của tiểu đội trưởng phải khẩn trương, chuẩn xác, mẫu mực. Khi sửa cho chiến sĩ phải dùng khẩu lệnh để chỉ dẫn, không được sờ vào người chiến sĩ.
 • Các chiến sĩ khi đã vào tập hợp phải giữ trật tự, không nói chuyện hay làm phiền người khác. Các chiến sĩ phải gióng hàng đúng cự ly và giãn cách theo quy định. Các chiến sĩ phải tập trung nghe lệnh của tiểu đội trưởng và thực hiện nhanh chóng.


Trên đây là phần giải đáp cho câu hỏi Đội Hình Nào Phải Thực Hiện Điểm Số? Truongkinhdoanhcongnghe hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Related Articles

Back to top button