Anh Văn

Viết Lại Câu Sau Với Nghĩa Không Đổi “House Prices Have Risen Dramatically This Year”

Trong bài viết này Trường kinh doanh công nghệ sẽ hướng dẫn bạn cách viết lại câu  “house prices have risen dramatically this year” với ý nghĩa không đổi. Đây là một dạng bài tập tiếng anh phổ biến. Mời bạn đọc cùng theo dõi nhé!

House Prices Have Risen Dramatically This Year
House Prices Have Risen Dramatically This Year

Rewrite without changing the meaning “Houses prices have risen dramatically this year?”

=> there has…………………………..

Trả lời:

=> there has been a dramatic rise in house prices this year

Như vậy trên đây Truongkinhdoanhcongnghe đã hướng dẫn bạn cách viết lại câu “House Prices Have Risen Dramatically This Year”, cùng với đó là những kiến thức liên quan. Chucs bạn học tập tốt!

Xem thêm:

Related Articles

Back to top button