Khảo sát việc làm của sinh viên đại học hệ chính quy tốt nghiệp năm 2017

Với mục tiêu đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cũng như nắm bắt được tình hình việc làm và mức độ đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với sinh viên đã tốt nghiệp, Nhà trường tiến hành khảo sát về tình hình việc làm của Anh/Chị cựu sinh viên. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Nhà trường nhằm đánh giá lại chất lượng đào tạo và tính phù hợp của chương trình đào tạo đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. Vì vậy, Nhà trường rất mong và trân trọng tất cả sự tham gia, đóng góp của các Anh/Chị.
Xin mời Anh/Chị tham gia khảo sát tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *