Khối sức khỏe tổ chức Đại hội Chi bộ (Nhiệm kỳ 2020 – 2022)

Sáng 27/3/2020, tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Chi bộ Khối sức khỏe đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ (Nhiệm kỳ 2020 – 2022).

            Tham dự Đại hội có PGS.TS. Phạm Dương Châu, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Khoa Răng Hàm Mặt cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Khối sức khỏe (Khoa Y, Khoa Dược, Khoa Răng Hàm Mặt và Khoa Điều dưỡng).

Đại hội Chi bộ Khối sức khỏe (Nhiệm kỳ 2020 – 2022)

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thao – Bí thư Chi bộ Khối sức khỏe cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022 và góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội lần thứ VI (Nhiệm kỳ 2020 – 2025). Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân hạn chế, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2020 của Chi bộ, đồng chí Nguyễn Xuân Thao – Bí thư Chi bộ Khối sức khỏe cho biết, chi bộ Khối sức khỏe hiện nay có 07 đồng chí đảng viên là cán bộ quản lý cấp trường, khoa và bộ môn, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có năng lực tốt, đạo đức, lối sống gương mẫu. Đặc biệt, trình độ chuyên môn và quản lý của các đảng viên trong chi bộ rất cao với 03 Phó Giáo sư, 03 Thạc sĩ, nhiều đồng chí đã kinh qua quản lý các cấp đảng, chính quyền. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2018 – 2020, hoạt động chuyên môn của từng đảng viên trong chi bộ được nhà trường, khoa chuyên môn và sinh viên đánh giá cao.

Công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế được Chi bộ thực hiện đồng bộ, mang lại kết quả rất đáng ghi nhận.

Về công tác lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh, trong các năm qua, các đồng chí đã lãnh đạo bộ môn của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo được nhà trường giao cho, đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các việc làm cụ thể để xây dựng khoa và bộ môn ngày càng vững mạnh. Các phòng thí nghiệm, thực hành cơ bản hoàn chỉnh đáp ứng việc giảng dạy thực hành cho sinh viên. Các khoa đều đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Về công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, Chi bộ đã thực hiện tốt công tác này về mọi mặt, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng ủy Trường. Các đảng viên trong Chi bộ đã tham dự nghiêm túc các đợt học tập chính trị, nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng và của Đảng ủy trường. Đảng viên trong chi bộ luôn rèn luyện tốt về phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị, luôn gương mẫu đi đầu trong công tác, có lối sống lành mạnh, đoàn kết và giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Chi bộ thường xuyên sinh hoạt, quán triệt tới đảng viên, nhận thức sâu rộng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ thị, văn bản quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng.

Kết quả phân loại đảng viên năm 2018 và năm 2019, Chi bộ đều có đảng viên được phân loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ được xếp loại mức chất lượng: Hoàn thành xuất sắc và tốt nhiệm vụ.

Phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ Khối sức khỏe (Nhiệm kỳ 2020 – 2022) cũng nêu rõ, toàn chi bộ và từng đảng viên quán triệt, chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác xây dựng đảng; Tiếp tục phát huy vai trò đoàn kết, gắn bó mọi thành viên trong chi bộ, động viên mọi đảng viên nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt chuyên môn, hoàn thành kế hoạch đào tạo hàng năm đồng thời từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, các khoa đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Đại hội cũng thông qua một số ý kiến đóng góp cho nội dung thảo luận văn kiện cấp trên và báo cáo của Đảng ủy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu chi ủy chi bộ Khối sức khỏe (Nhiệm kỳ 2020 – 2022). Đồng chí Nguyễn Xuân Thao được tín nhiệm bầu lại giữ chức Bí thư chi bộ.

                                                                                                                                                Tin: Thu Hương

                                                                                                            Ảnh: Huy Thuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *