Sách Giáo Khoa

Câu Hỏi Và Hướng Dẫn Giải Lịch Sử 10 Bài 17 Trắc Nghiệm

Bài viết dưới đây tổng hợp câu hỏi và hướng dẫn giải lịch sử 10 bài 17 trắc nghiệm đầy đủ và chi tiết. Mời bạn cùng Trường kinh doanh công nghệ theo dõi nhé!

Lịch Sử 10 Bài 17 Trắc Nghiệm
Lịch Sử 10 Bài 17 Trắc Nghiệm

Nội dung Câu Hỏi Và Hướng Dẫn Giải Lịch Sử 10 Bài 17 Trắc Nghiệm

Câu 1: Đứng đầu nhà nước là Vua, dưới vua có Tể tướng và đại thần, dưới là các Sảnh, Viện, Đài. Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế được cải tiến hoàn chỉnh hơn. Đó là tổ chức bộ máy nhà nước thời:

A. Đinh – Tiền Lê.

B. Lý, Trần.

C. Lý, Trần, Hồ.

D. Lý, Trần, Hậu Lê.

Đáp án đúng là C. Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế được cải tiến hoàn chỉnh hơn. Đó là tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý, Trần, Hồ.

Câu 2. Đại Cồ Việt/ Đại Việt bắt đầu đặt quan hệ với Champa để củng cố các vùng biên giới của đất nước từ

A. Triều Trần – Trần Thái Tông

B. Triều Tiền Lê – Lê Đại Hành

C. Triều Đinh – Đinh Tiên Hoàng

D. Triều Lý – Lý Thái Tổ

Đáp án đúng là D. Đại Cồ Việt/ Đại Việt bắt đầu đặt quan hệ với Champa để củng cố các vùng biên giới của đất nước từ Triều Lý – Lý Thái Tổ.

Lịch Sử 10 Bài 17 Trắc Nghiệm
Lịch Sử 10 Bài 17 Trắc Nghiệm

Câu 3: Sau khi đánh bại quân xâm lược Nam Hán, Ngô Quyền xưng vương vào năm nào? Đóng đô ở đâu?

A. Năm 938. Đóng đô ở Hoa Lư.

B. Năm 939. Đóng đô ở Thăng Long.

C. Năm 939. Đóng đô ở Cổ Loa.

D. Năm 938. Đóng đô ở Cổ Loa.

Đáp án đúng là C. Sau khi đánh bại quân xâm lược Nam Hán, Ngô Quyền xưng vương vào năm 939. Đóng đô ở Cổ Loa.

Câu 4: Năm 944, Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào tình trạng

A. bị ngoại xâm xâm lược.

B. “loạn 12 sứ quân”.

C. chia cắt thành cát cứ.

D. nội bộ mâu thuẫn.

Đáp án đúng là B. Năm 944, Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào tình trạng loạn 12 sứ quân.

Câu 5. Nội dung cơ bản của các bộ luật thời Lý, Trần, Lê là gì?

A. Bảo vệ lợi ích của mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là dân nghèo

B. Bảo vệ đặc quyền, đặc lợi của giai cấp thống trị

C. Bảo vệ đất đai, lãnh thổ của Tổ quốc

D. Bảo vệ tài sản và tính mạng của nông dân làng xã

Đáp án đúng là B. Nội dung cơ bản của các bộ luật thời Lý, Trần, Lê là Bảo vệ đặc quyền, đặc lợi của giai cấp thống trị.

Câu 6: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì? Do ai ban hành?

A. Quốc triều hình luật do Lê Thánh Tông ban hành

B. Hình luật do Lý Thánh Tông ban hành

C. Hoàng triều luật lệ do Lý Thánh Tông ban hành.

D. Luật Hồng Đức do Lê Thánh Tông ban hành.

Đáp án đúng là B. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là Hình luật do Lý Thánh Tông ban hành.

Câu 7: Quân đội dưới thời Lý, Trần được tuyển chọn theo chế độ nào?

A. Theo chế độ “Ngụ binh ư nông”.

B. Theo chế độ “Ngụ nông ư binh”.

C. Theo chế độ tuyển chọn từ con em quan lại

D. Theo chế độ tuyển mộ binh sĩ.

Đáp án đúng là A. Quân đội dưới thời Lý, Trần được tuyển chọn theo chế độ “Ngụ binh ư nông”.

Câu 8. Bộ luật nào được biên soạn đầy đủ nhất, có nội dung tiến bộ nhất thời phong kiến ở Việt Nam

A. Hình thư

B. Hình luật

C. Quốc triều hình luật

D. Hoàng Việt luật lệ

Đáp án đúng là C. Bộ luật được biên soạn đầy đủ nhất, có nội dung tiến bộ nhất thời phong kiến ở Việt Nam là Quốc triều hình luật.

Kiến thức liên quan – Lịch Sử 10 Bài 17 Trắc Nghiệm

Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

Bước đầu tiên xây dựng nhà nước độc lập kỉ X

 • Năm 939 Ngô Quyền xưng vương, thành lập chính quyền mới, đóng đô ở Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội). Mở đầu xây dựng nhà nước độc lập tự chủ.
 • Năm 968 sau khi dẹp loạn 12 sứ quân Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, (Đinh Tiên Hoàng) đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt. Chuyển kinh đô về Hoa Lư (Ninh Bình).
 • Năm 981 Lê Hoàn lên ngôi vua – Lê Đại Hành, đổi niên hiệu là Thiên Phúc (gọi là Tiền Lê)
 • Tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh, Tiền Lê là nhà nước quân chủ sơ khai, chính quyền trung ương có 3 ban: Ban văn; Ban võ; Tăng ban.
 • Chia nước thành 10 đạo.
 • Tổ chức quân đội theo chế độ ngụ binh ngư nông.
 • Trong thế kỷ X nhà nước độc lập tự chủ theo thiết chế quân chủ chuyên chế đã được. Còn sơ khai, song đã là nhà nước độc lập tự chủ của nhân dân ta.

Phát triển và hoàn chỉnh nhà nước phong kiến ở đầu thế kỉ XI đến XV.

Bộ máy nhà nước Lý, Trần, Hồ

 • Đứng đầu nhà nước là vua, vua quyết định mọi việc quan trọng, giúp vua có tể tướng và các đại thần, bên dưới là sảnh, viện, đài.
 • Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế được cải tiến hoàn chỉnh hơn.
 • Cả nước chia thành nhiều lộ, trấn do các hoàng tử (thời Lý) hay an phủ Sứ (thời Trần, Hồ), đơn vị hành chánh cơ sở là xã.
Lịch Sử 10 Bài 17 Trắc Nghiệm
Lịch Sử 10 Bài 17 Trắc Nghiệm
Lịch Sử 10 Bài 17 Trắc Nghiệm
Lịch Sử 10 Bài 17 Trắc Nghiệm
Lịch Sử 10 Bài 17 Trắc Nghiệm
Lịch Sử 10 Bài 17 Trắc Nghiệm

Bộ máy nhà nước thời Lê sơ:

 • Năm 1428 sau khi chiến thắng nhà Minh, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế khôi phục lại nước Đại Việt, lập nhà Lê (Lê sơ).
 • Những năm 60 của thế kỷ XV, Lê Thánh Tông tiến hành một cuộc cải cách hành chính lớn.
 • Vua Lê Thánh Tông bỏ chức tướng quốc, đại hành khiển; trực tiếp làm tổng chỉ huy quân đội, cấm các quan lập quân đội riêng.
 • Vua nắm mọi quyền hành, giúp vua có 6 bộ (là Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công), đứng đầu mỗi bộ có quan Thượng thư, bên cạnh bộ có Hàn Lâm Viện (công văn), Quốc sử viện (biên soạn lịch sử), Ngự sử đài (kiểm tra).
 • Vua Lê Thánh Tông chia cả nước ra làm 13 đạo thừa tuyên do 3 ty cai quản là Đô ty (quân sự), Hiến ty (xử án), Thừa ty (hành chánh); dưới có phủ, huyện, châu (miền núi), xã.
 • Khi giáo dục phát triển, những người đỗ đạt làm quan, giáo dục thi cử trở thành nguồn đào tạo quan lại.
 • Dưới thời Lê bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế đạt mức độ cao, hoàn chỉnh.

Nhận xét về cuộc cải cách của Lê Thánh Tông

 • Đây là cuộc cải cách hành chính lớn toàn diện được tiến hành từ trung ương đến địa phương.
 • Cải cách để tăng cường quyền lực của nhà vua.
 • Quyền lực tập trung trong tay vua, chứng tỏ bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế nhà Lê đạt đến mức độ cao, hoàn thiện.
Lịch Sử 10 Bài 17 Trắc Nghiệm
Lịch Sử 10 Bài 17 Trắc Nghiệm

Luật pháp và quân đội

Luật pháp

 • 1042 Vua Lý Thái Tông ban hành Hình thư (bộ luật đầu tiên).
 • Thời Trần: Hình luật.
 • Thời Lê biên soạn một bộ luật đầy đủ gọi là Quốc triều hình luật (luật Hồng Đức).
 • Luật pháp nhằm bảo vệ quyền hành của giai cấp thống trị, an ninh đất nước và một số quyền lợi chân chính của nhân dân.

Quân đội: được tổ chức quy củ:

 • Cấm binh (bảo vệ kinh thành) và quân chính quy bảo vệ đất nước
 • Ngoại binh (lộ binh): tuyển theo chế độ ngụ binh ư nông.

Hoạt động đối nội và đối ngoại

Đối nội

 • Quan tâm đến đời sống nhân dân.
 • Chú ý đoàn kết đến các dân tộc ít người.

Đối ngoại

 • Với nước lớn phương Bắc:
 • Quan hệ hòa hiếu.
 • Đồng thời sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc.
 • Với: Chămpa, Lào, Chân Lạp có lúc thân thiện, có lúc xảy ra chiến tranh.

Bài viết trên đây là tổng hợp câu hỏi và hướng dẫn giải Lịch Sử 10 Bài 17 Trắc NghiệmTruongkinhdoanhcongnghe tổng hợp được. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn học tập tốt!

Related Articles

Back to top button