Lịch Sử

Bộ Câu Hỏi Lịch Sử 12 Bài 22 Trắc Nghiệm

Trong bài viết sau Trường kinh doanh công nghệ đã tổng hợp các câu hỏi Lịch Sử 12 Bài 22 Trắc Nghiệm cùng lời giải đáp chi tiết. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Lịch Sử 12 Bài 22 Trắc Nghiệm
Lịch Sử 12 Bài 22 Trắc Nghiệm

Nội Dung Câu Hỏi Lịch Sử 12 Bài 22 Trắc Nghiệm

Câu 1: Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) của Mĩ là

A. Vạn Tường (Quảng Ngãi).

B. Ấp Bắc (Mĩ Tho).

C. Khe Sanh (Quảng Trị).

D. Đồng Xoài (Bình Phước).

Đáp án: A. Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) của Mĩ là Vạn Tường (Quảng Ngãi).

Giải thích: Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) của Mĩ là Vạn Tường (Quảng Ngãi).    

Câu 2. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ra đời trong hoàn cảnh nào ?

A. Cách mạng miền Nam phát triển mạnh mẽ, “Chiến tranh đặc biệt” đã bị phá sản về cơ bản.

B. Quan hệ Liên Xô – Trung Quốc ngày càng xấu, khối đoàn kết trong phe xã hội chủ nghĩa đã rạn nứt.

C. Trên thế giới, quan hệ Liên Xô – Trung Quốc ngày càng xấu, khối đoàn kết trong phe Xã hội chủ nghĩa đã rạn nứt.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: A. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ra đời trong hoàn cảnh Cách mạng miền Nam phát triển mạnh mẽ, “Chiến tranh đặc biệt” đã bị phá sản về cơ bản.

Câu  3. Hướng tiến công chính của Mỹ trong đợt phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất (1965 – 1966) là

A. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên.

B. Đông Nam Bộ, Liên Khu V.

C. Tây Nam Bộ, Liên Khu V.

D. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

Đáp án: B. Hướng tiến công chính của Mỹ trong đợt phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất (1965 – 1966) là Đông Nam Bộ, Liên Khu V.

Câu 4. Chiến thắng Vạn Tường (1963) đã mở ra cao trào

A. “đánh nhanh tiến nhanh, đánh chắc tiến chắc”.

B. “đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào”.

C. “tất cả vì miền Nam thân yêu”.

D. “tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt”.

Đáp án: D. Chiến thắng Vạn Tường (1963) đã mở ra cao trào “tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt”.

Câu 5: Hướng tiến công của Mỹ và quân đội Sài Gòn trong cuộc hành quân chiến lược “Lam Sơn – 719” là

A. Đông Nam Bộ.

B. Tây Nguyên.

C. Liên Khu V.

D. Đường 9 – Nam Lào.

Đáp án: D. Hướng tiến công của Mỹ và quân đội Sài Gòn trong cuộc hành quân chiến lược “Lam Sơn – 719” là Đường 9 – Nam Lào.

Bài viết trên Truongkinhdoanhcongnghe đã gửi tới bạn đọc bộ câu hỏi Lịch Sử 12 Bài 22 Trắc Nghiệm. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Xem thêm:

Related Articles

Back to top button