Vật Lý

[GIẢI ĐÁP] Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi Gì?

Trong bài viết dưới đây Truongkinhdoanhcongnghe sẽ giải đáp về thắc mắc Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi Gì? Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi
Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi

Câu Hỏi: Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi Gì?

A. Các đôi electron dùng chung giữa 2 nguyên tử.

B. Sự nhường cặp electron chưa tham gia liên kết của nguyên tử  này cho nguyên tử kia để tạo thành liên kết giữa hai nguyên tử.

C. Lực hút tĩnh điện giữa ion dương và ion âm.

D. Sự tham gia của các electron tự do giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể.

Đáp án đúng là D. Liên kết kim loại được tạo thành bởi sự tham gia của các electron tự do giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể.

Kiến Thức Liên Quan – Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi Gì?

Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi
Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi

Liên kết kim loại là gì?

Liên kết kim loại (tiếng anh là metallic bond) là một loại liên kết hóa học, được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể với sự tham gia của các electron tự do.

Ở điều kiện bình thường, hầu hết các kim loại tồn tại dưới dạng tinh thể (trừ thủy ngân). Trong những tinh thể này, các ion dương (+) và nguyên tử kim loại nằm ở các nút mạng. Các electron hóa trị do liên kết yếu với hạt nhân nên dễ tách khỏi nguyên tử và di chuyển tự do. Lực hút giữa các ion (+) này và các electron (-) tự do tạo nên liên kết kim loại.

Đặc điểm của liên kết kim loại

Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi
Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi

Trong các liên kết kim loại, các electron nằm trong lớp năng lượng nguyên tử lớn hơn, nghĩa là các electron hóa trị, rời khỏi quỹ đạo của chúng và được vận chuyển tự do qua cấu trúc.

Sự linh động này của các electron mang lại cho các ion ở trung tâm cấu trúc một điện tích dương chủ yếu và “biển điện tử” đã nói ở trên xung quanh liên kết.

Điều này cho phép các tính chất hóa lý của kim loại diễn ra: tính dễ uốn, độ dẻo và tính dẫn điện và nhiệt tuyệt vời.

So sánh với liên kết ion và liên kết cộng hóa trị

Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi
Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi

Giống nhau: có sự dùng chung electron.

Khác nhau:

  • Liên kết cộng hóa trị: sự dùng chung electron giũa hai nguyên tử tham gia liên kết.
  • Liên kết kim loại: sự dùng chung electron toàn bộ electron trong nguyên tử kim loại.

So sánh liên kết kim loại với liên kết ion

Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi
Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi

Giống nhau: đều là liên kết sinh ra bởi lực hút tĩnh điện.

Khác nhau:

  • Liên kết ion: do lực hút tĩnh điện giữa hai ion mang điện tích trái dấu.
  • Liên kết kim loại: lực hút tĩnh điện sinh ra do các electron tự do trong kim loại và ion dương kim loại.
Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi
Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi

Hi vong rằng qua bài viết trên bạn đã biết được Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi Gì? Truongkinhdoanhcongnghe chúc bạn học tập tốt!

Related Articles

Back to top button