Vật Lý

Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi Gì?

Trong bài viết dưới đây trường kinh doanh công nghệ sẽ giải đáp về thắc mắc Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi Gì? Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi
Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi

Câu Hỏi: Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi Gì?

A. Các đôi electron dùng chung giữa 2 nguyên tử.

B. Sự nhường cặp electron chưa tham gia liên kết của nguyên tử  này cho nguyên tử kia để tạo thành liên kết giữa hai nguyên tử.

C. Lực hút tĩnh điện giữa ion dương và ion âm.

D. Sự tham gia của các electron tự do giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể.

Đáp án đúng là D. Liên kết kim loại được tạo thành bởi sự tham gia của các electron tự do giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể.

Hi vong rằng qua bài viết trên bạn đã biết được Liên Kết Kim Loại Được Tạo Thành Bởi Gì? Truongkinhdoanhcongnghe chúc bạn học tập tốt!

Xem thêm:

Related Articles

Back to top button