Sách Giáo Khoa

[HƯỚNG DẪN] Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5 Trang 115 Tập 2

Trong bài viết dưới đây truongkinhdoanhcongnghe sẽ hướng dẫn các em Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5 trang 115 tập 2 đầy đủ và chi tiết nhất. Mời các em cùng theo dõi!

Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5
Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5

Nội dung Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5

Câu 1:

a) Đọc kĩ nội dung sau (sgk)

b) Lấy một ví dụ minh họa rồi giải thích cho bạn nghe

Ví dụ:

 • Tính chất giao hoán: a x b = b x a

Ví dụ: 3 x 5 = 5 x 3 = 15

 • Tính chất kết hợp: (a x b) x c = a x (b x c)

Ví dụ: (4 x 5) x 2 = 4 x (5 x 2) = 40

 • Nhân một tổng với một số: (a + b) x c = a x c + b x c

Ví dụ: ( 4 + 6 ) x 5 = 4 x 5 + 6 x 5 = 50

 • Phép nhân có thừa số bằng 1: 1 x a= a x 1 = a

Ví dụ: 1 x 10 = 10 x 1 = 10

 • Phép nhân có thừa số bằng 0: 0 x a = a x 0 = 0

Ví dụ: 100 x 0 = 0 x 100 = 0

Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5
Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5

Câu 2:

Tính:

a. 4802 x 324           b. 3/5 x 8/9

c. 26,4 x 7,8             d. 32,54 x 2,05

Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5

Câu 3:

Tính nhẩm:

4,23 x 10            214,56 x 100         34,7 x 100

4,23 x 0,1           214,56 x 0,01        34,7 x 0,01

Hướng dẫn cách nhẩm:

 • Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000….ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba..chữ số.
 • Muốn nhân một số thập phân với 0,1,; 0,01; 0,001 ……ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba..chữ số

Bài làm:

4,23 x 10= 42,3            214,56 x 100= 21456         34,7 x 100= 3470

Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5
Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5

Câu 4:

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a. 2,5 x 9,3 x 4         

b. 0,5 x 3,8 x 2

c. 7,61 x 5 x 0,2       

d. 5,3 x 6,7 + 6,7 x 4,7

 • Hướng dẫn giải:

a. 2,5 x 9,3 x 4     

= (2,5 x 4) x 9,3      

= 10 x 9,3 = 93            

 b. 0,5 x 3,8 x 2

= (0,5 x 2) x 3,8

= 1 x 3,8 = 3,8

c. 7,61 x 5 x 0,2   

= 7,61 x (5 x 0,2)     

= 7,61 x 1 = 7,61                   

d. 5,3 x 6,7 + 6,7 x 4,7

= (5,3 + 4,7) x 6,7

= 10 x 6,7 = 67

Câu 5:

Một ô tô và xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tôc 48,5 km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

1 giờ 30 phút xe máy đi được số km là: 

   33,5 x 1,5 = 50,25 (km)

1 giờ 30 phút xe ô tô đi được số km là: 

   48,5 x 1,5 = 72,75 (km)

Vậy đoạn đường AB dài số km là:

   50,25 + 72,75 = 123 (km)

                  Đáp số: 123 km

Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5
Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5

Câu 6: Trang 116 toán VNEN lớp 5 tập 2

a) Đọc kĩ nội dung SGK

b) Lấy ví dụ minh họa rồi giải thích cho bạn nghe.

Đáp án

b) Ví dụ :

• 99 : 1 = 99 (Vì số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó).

• 2019 : 2019 = 1 (Vì số nào chia cho chính số đó cũng bằng 1).

• 0 : 1234 = 0 (Vì 0 chia cho số bất kì (khác 0) thì đều bằng 0).

Câu 7: Trang 116 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính rồi thử lại theo mẫu:

a. 3675 : 35

b. 20219 : 37

c. 81,92 : 32

d. 97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

Đáp án

Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5

Câu 8

Cuối năm 2013, số dân của nước ta là 90 000 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,2% thì hết năm 2014 số dân của nước ta là bao nhiêu người?

Hướng dẫn giải

 • Tính số người tăng thêm ta lấy số dân cuối năm 2013 chia cho 100 rồi nhân với 1,2.
 • Số dân cuối năm 2014 = số dân cuối năm 2013 + số người tăng thêm.

Đáp án

Nếu tỉ lệ gia tăng là 1,2% thì mỗi năm nước ta tăng thêm số dân là:

(90 000 000 : 100) x 1,2 = 1 080 000 (người)

Vậy dân số nước ta đến hết năm 2014 là:

90 000 000 + 1 080 000 = 91 080 000 (người)

Đáp số: 91 080 000 người

Lý thuyết

Các tính chất của phép nhân phân số

 • Tính chất giao hoán : Khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích của chúng không thay đổi.
 • Tính chất kết hợp: Khi nhân một tích hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân phân số thứ nhất với tích của hai phân số còn lại.
 • Tính chất phân phối: Khi nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân lần lượt từng phân số của tổng với phân số thứ ba rồi cộng các kết quả đó lại với nhau.
 • Nhân với số 1: Phân số nào nhân với 1 cũng bằng chính phân số đó.

Lưu ý: ta thường áp dụng các tính chất của phép nhân phân số trong các bài tính nhanh.

Phân số đảo ngược

Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.

Phép chia hai phân số

Quy tắc: Muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

 Một số dạng bài tập

 • Tính giá trị các biểu thức:

Phương pháp giải: Áp dụng các quy tắc tính giá trị biểu thức như ưu tiên tính trong ngoặc trước; biểu thức có phép nhân, chia, cộng, trừ thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, thực hiện phép cộng trừ sau …

 • Tìm x

Phương pháp giải: Xác định xem x đóng vai trò gì, từ đó tìm x theo các quy tắc đã học.

 • Tính nhanh

Phương pháp giải: Áp dụng các tính chất của phép nhân phân số để tính nhanh một cách dễ dàng hơn.

Bài viết trên đây truongkinhdoanhcongnghe đã hướng dẫn các em Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5 Trang 115 Tập 2 chi tiết và đầy đủ nhất. Chúc các em học tập tốt!

Related Articles

Back to top button