Sách Giáo Khoa

Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5 Trang 115 Tập 2

Trong bài viết dưới đây Trường kinh doanh công nghệ sẽ hướng dẫn các em Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5 trang 115 tập 2 đầy đủ và chi tiết nhất. Mời các em cùng theo dõi!

Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5
Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5

Nội dung Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5

Câu 1:

a) Đọc kĩ nội dung sau (sgk)

b) Lấy một ví dụ minh họa rồi giải thích cho bạn nghe

Ví dụ:

  • Tính chất giao hoán: a x b = b x a

Ví dụ: 3 x 5 = 5 x 3 = 15

  • Tính chất kết hợp: (a x b) x c = a x (b x c)

Ví dụ: (4 x 5) x 2 = 4 x (5 x 2) = 40

  • Nhân một tổng với một số: (a + b) x c = a x c + b x c

Ví dụ: ( 4 + 6 ) x 5 = 4 x 5 + 6 x 5 = 50

  • Phép nhân có thừa số bằng 1: 1 x a= a x 1 = a

Ví dụ: 1 x 10 = 10 x 1 = 10

  • Phép nhân có thừa số bằng 0: 0 x a = a x 0 = 0

Ví dụ: 100 x 0 = 0 x 100 = 0

Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5
Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5

Câu 2:

Tính:

a. 4802 x 324           b. 3/5 x 8/9

c. 26,4 x 7,8             d. 32,54 x 2,05

Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5

Câu 3:

Tính nhẩm:

4,23 x 10            214,56 x 100         34,7 x 100

4,23 x 0,1           214,56 x 0,01        34,7 x 0,01

Hướng dẫn cách nhẩm:

  • Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000….ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba..chữ số.
  • Muốn nhân một số thập phân với 0,1,; 0,01; 0,001 ……ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba..chữ số

Bài làm:

4,23 x 10= 42,3            214,56 x 100= 21456         34,7 x 100= 3470

Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5
Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5

Câu 4:

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a. 2,5 x 9,3 x 4         

b. 0,5 x 3,8 x 2

c. 7,61 x 5 x 0,2       

d. 5,3 x 6,7 + 6,7 x 4,7

  • Hướng dẫn giải:

a. 2,5 x 9,3 x 4     

= (2,5 x 4) x 9,3      

= 10 x 9,3 = 93            

 b. 0,5 x 3,8 x 2

= (0,5 x 2) x 3,8

= 1 x 3,8 = 3,8

c. 7,61 x 5 x 0,2   

= 7,61 x (5 x 0,2)     

= 7,61 x 1 = 7,61                   

d. 5,3 x 6,7 + 6,7 x 4,7

= (5,3 + 4,7) x 6,7

= 10 x 6,7 = 67

Câu 5:

Một ô tô và xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tôc 48,5 km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

1 giờ 30 phút xe máy đi được số km là: 

   33,5 x 1,5 = 50,25 (km)

1 giờ 30 phút xe ô tô đi được số km là: 

   48,5 x 1,5 = 72,75 (km)

Vậy đoạn đường AB dài số km là:

   50,25 + 72,75 = 123 (km)

                  Đáp số: 123 km

Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5
Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5

Câu 6: Trang 116 toán VNEN lớp 5 tập 2

a) Đọc kĩ nội dung SGK

b) Lấy ví dụ minh họa rồi giải thích cho bạn nghe.

Đáp án

b) Ví dụ :

• 99 : 1 = 99 (Vì số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó).

• 2019 : 2019 = 1 (Vì số nào chia cho chính số đó cũng bằng 1).

• 0 : 1234 = 0 (Vì 0 chia cho số bất kì (khác 0) thì đều bằng 0).

Câu 7: Trang 116 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính rồi thử lại theo mẫu:

a. 3675 : 35

b. 20219 : 37

c. 81,92 : 32

d. 97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

Đáp án

Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5

Câu 8

Cuối năm 2013, số dân của nước ta là 90 000 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,2% thì hết năm 2014 số dân của nước ta là bao nhiêu người?

Hướng dẫn giải

  • Tính số người tăng thêm ta lấy số dân cuối năm 2013 chia cho 100 rồi nhân với 1,2.
  • Số dân cuối năm 2014 = số dân cuối năm 2013 + số người tăng thêm.

Đáp án

Nếu tỉ lệ gia tăng là 1,2% thì mỗi năm nước ta tăng thêm số dân là:

(90 000 000 : 100) x 1,2 = 1 080 000 (người)

Vậy dân số nước ta đến hết năm 2014 là:

90 000 000 + 1 080 000 = 91 080 000 (người)

Đáp số: 91 080 000 người

Bài viết trên đây truongkinhdoanhcongnghe đã hướng dẫn các em Ôn Tập Về Phép Nhân Phép Chia Lớp 5 Trang 115 Tập 2 chi tiết và đầy đủ nhất. Chúc các em học tập tốt!

Xem thêm:

Related Articles

Back to top button