Anh Văn

[GIẢI] Bài Tập Đọc Hiểu “ Today We Take Electricity For Granted And Perhaps”

Trong bài viết sau, truongkinhdoanhcongnghe sẽ hướng dẫn bạn giải bài tập đọc hiểu tiếng Anh về đoạn văn “Today We Take Electricity For Granted And Perhaps”. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Today We Take Electricity For Granted And Perhaps
Today We Take Electricity For Granted And Perhaps

Nội dung đoạn văn “ Today We Take Electricity For Granted And Perhaps”

   Today we take electricity for granted and perhaps we do not realize just how useful this discovery has been. Steam was the first invention that replaced wind power. It was used to drive engines and was passed through pipes and radiators to warm rooms. Petrol mixed with air was the next invention that provided power. Exploded in a cylinder, it drove a motor engine. Beyond these simple and direct uses, those forms have not much adaptability. 

     On the other hand, we make use of electricity in thousands of ways. From the powerful voltages that drive our electric trains to the tiny current needed to work a simple calculator, and from the huge electric magnet in steel works that can lift 10 tons to the tiny electric magnet in a doorbell, all are powered by electricity. An electric current can be made with equal ease to heat a huge mass of molten metal in a furnace, or to boil a jug for a cup of coffee. 

     Other than atomic energy, which has not as yet been harnessed to the full, electricity is the greatest power in the world. It is flexible, and so adaptable for any task for which it is wanted. It travels so easily and with incredible speed along wires or conductors that it can be supplied instantly over vast distances. 

     To generate electricity, huge turbines or generators must be turned. In Australia they use coal or water to drive this machinery. When dams are built, falling water is used to drive the turbines without polluting the atmosphere with smoke from coal. Atomic power is used in several countries but there is always the fear of an accident. A tragedy once occurred at Chernobyl, in Ukraine, at an atomic power plant used to make electricity. The reactor leaked, which caused many deaths through radiation. 

          Now scientists are examining new ways of creating electricity without harmful effects to the environment. They may harness the tides as they flow in and out of bays. Most importantly, they hope to trap sunlight more efficiently. We do use solar heaters for swimming pools but as yet improvement in the capacity of the solar cells to create more current is necessary. When this happens, electric cars will be viable and the world will rid itself of the toxic gases given off by trucks and cars that burn fossil fuels

Today We Take Electricity For Granted And Perhaps
Today We Take Electricity For Granted And Perhaps

Câu 1. The best title for this passage could be ______.

A. Types of Power Plants

B. Electricity: Harmful Effects on Our Life

C. How to Produce Electricity

D. Why Electricity Is So Remarkable

Đáp án D.

=> Tiêu đề phù hợp nhất cho đoạn văn này có thể là ______.

A. Các loại nhà máy điện

B. Điện: Ảnh hưởng có hại đến cuộc sống của chúng ta

C. Làm thế nào để sản xuất điện

D. Tại sao điện lại quan trọng đến vậy

 • Thông tin: Today we take electricity for granted and perhaps we do not realize just how useful this discovery has been… Other than atomic energy, which has not as yet been harnessed to the full, electricity is the greatest power in the world.
 • Tạm dịch: Ngày nay, chúng ta coi điện là điều hiển nhiên và có lẽ chúng ta không nhận ra khám phá này hữu ích như thế nào… Ngoài năng lượng nguyên tử, vẫn chưa được khai thác hết, điện là năng lượng lớn nhất trên thế giới.

Câu 2: It can be inferred that the author mentions the sources of energy such as wind, steam, petrol in paragraph 1 to ______.

A. suggest that electricity should be alternated with safer sources of energy

B. emphasize the usefulness and adaptability of electricity

C. imply that electricity is not the only useful source of energy

D. discuss which source of energy can be a suitable alternative to electricity

Đáp án B.

 • Giải chi tiết:

Có thể suy ra rằng tác giả đề cập đến các nguồn năng lượng như gió, hơi nước, xăng dầu ở đoạn đầu tiên để _______.

A. đề nghị rằng điện nên được thay đổi luân phiên với các nguồn năng lượng an toàn hơn

B. nhấn mạnh tính hữu dụng và khả năng ứng dụng của điện

C. ngụ ý rằng điện không phải là nguồn năng lượng hữu ích duy nhất

D. thảo luận về nguồn năng lượng nào có thể là một sự thay thế phù hợp cho điện

 • Thông tin: Beyond these simple and direct uses, those forms have not much adaptability.
 • Tạm dịch: Ngoài các cách sử dụng đơn giản và trực tiếp này, các dạng năng lượng kể trên không có nhiều khả năng ứng dụng.

Câu 3. “Electric magnets” in paragraph 2 are used in steel works to ______.

A. lift heavy weights up to ten tons

B. test the steel for strength

C. heat the molten steel

D. boil a jug of water

Đáp án A.

 • Giải chi tiết: “Electric magnets” (Nam châm điện) trong đoạn 2 được sử dụng trong các công trình thép để ______.

A. nâng vật nặng lên đến mười tấn

B. kiểm tra độ bền của thép

C. đun nóng thép nóng chảy

D. đun sôi một bình nước

 • Thông tin: From the powerful voltages that drive our electric trains to the tiny current needed to work a simple calculator, and from the huge electric magnet in steel works that can lift 10 tons to the tiny electric magnet in a doorbell, all are powered by electricity.
 • Tạm dịch: Từ những hiệu điện thế mạnh điều khiển từ các đoàn tàu điện của chúng ta đến dòng điện cực nhỏ cần hoạt động với một máy tính đơn giản, và từ nam châm điện khổng lồ bằng thép có thể nâng 10 tấn đến nam châm điện nhỏ trong chuông cửa, tất cả đều chạy bằng điện.
Today We Take Electricity For Granted And Perhaps
Today We Take Electricity For Granted And Perhaps

Phương pháp làm bài tập đọc hiểu tiếng Anh

Các bước làm bài tập đọc hiểu

 • Bước 1: Đọc Lướt Nắm Nội Dung

Với bài đọc hiểu, bước đầu tiên là đọc tiêu đề (nếu có), sau đó, đọc đoạn đầu để biết cơ bản chủ đề bài đọc.

Bước này hữu ích với các bạn có sẵn vốn từ vựng và có thể hiểu được 60-80% các câu trong bài đọc. Việc nắm được bài viết nói về nội dung gì, sẽ hữu ích khi làm các câu hỏi nội dung.

Hãy đọc lướt câu đầu và câu cuối các đoạn, cố gắng rút ra nội dung cơ bản từng đoạn. Sau đó, đọc câu hỏi và các đáp án trả lời để có định hình khái quát, loại trừ các đáp án chắc chắn sai. Ở bước này bạn chưa nên chọn luôn đáp án, hãy chọn đáp án khi đến bước 4 (sau khi đã lướt qua đoạn văn ít nhất 2 lần)

Với những bạn có lực học yếu hơn, có thể bỏ qua bước này và tới thẳng bước 2 luôn nhé.

 • Bước 2: Giải Quyết Câu Hỏi Từ Vựng

Sau khi có cái nhìn khái quát nhất về đoạn văn, hãy nhìn lần lượt vào các câu hỏi và ưu tiên làm các câu hỏi chi tiết trong bài về đại từ, hay từ vựng. Những câu này đòi hỏi kĩ năng “scan” (đọc lướt tìm chi tiết).

 • Bước 3: Xử Lý Các Câu Hỏi Thông Tin Trong Bài

Dạng 1: Factual Questions (câu hỏi lấy thông tin)

 • According to the first/ second/ last passage, why/ what/ how…?
[Theo như đoạn viết, tại sao? Cái gì? Thế nào?…]
 • According to the information in paragraph 1/ 2/ 3, why/ what/ how…?
[Theo như thông tin trong đoạn 1, cái gì…?]

Dạng 2: Negative factual Questions (câu hỏi lấy thông tin đối lập)

 • All the following sentences are true, except
[Các thông tin dưới đây đều đúng ngoại trừ…]
 • Which is NOT mentioned in the paragraph?
[Thông tin nào không được nhắc đến trong bài?]
 • Which statement is LEAST likely to be true/ What is least likely to happen?
[ít có khả năng xảy ra…]

Để làm được bài này, ta phải chú ý key words của câu hỏi, để không bị đánh lừa bởi các đáp án. Từ đó xác định đoạn chứa thông tin được hỏi, đọc kĩ đoạn và câu hỏi để tìm ra đáp án chính xác.

 • Bước 4Các Câu Hỏi Nội Dung

Lúc này ta đã có hiểu biết cơ bản về đoạn đọc hiểu đó, cũng như giải quyết được hết các câu hỏi chi tiết trong bài. Bây giờ hãyđọc lướt lại bài 1 lần (skimming), xâu chuỗi lại mọi thứ. Sau đó, đọc các câu hỏi còn lại, tìm key word và làm nốt các câu này.

Today We Take Electricity For Granted And Perhaps
Today We Take Electricity For Granted And Perhaps

Cách làm câu hỏi thông tin tổng quát

Câu hỏi trong phần đọc hiểu tiếng Anh thường chứa cụm như: “What is the main idea”, “What is the topic”, “What does the passage mainly discuss?”,… Nhằm xác định thông tin bao quát toàn bài.

Nếu đoạn văn có tiêu đề, hãy chọn đáp án có nghĩa gần nhất:

Ví dụ đoạn văn có tiêu đề là “LEVELS OF VOCABULARY” ⇒ đoán ngay nội dung chính về các loại từ vựng và chọn luôn ý D đúng không nào?

 • A. Standard speech, 
 • B. Idiomatic phrases hay 
 • C. Dictionary usage
 • D. Different types of vocabulary

Mẹo này dễ mà nhiều bạn không để ý, bỏ qua ngay những đáp án nhiễu chính là một cách làm Đọc hiểu tiếng Anh hiệu quả.

Chú ý đến câu chủ đề – thường nằm ở 1-2 câu đầu tiên:

Nếu bài Đọc hiểu gồm nhiều đoạn nhỏ, bạn nên chú ý đến câu chủ đề ở đầu đoạn, sau đó hãy tổng hợp thành ý chính của cả bài. Quan trọng nhất, hãy để dành câu hỏi này ở cuối, sau khi hoàn thiện các câu còn lại, chúng mình sẽ back về và chọn đáp án. Cách làm đọc hiểu tiếng Anh này giúp tiết kiệm thời gian và hiệu quả hơn nhé!

Dạng bài hỏi thông tin chi tiết với các câu hỏi trong đoạn văn nhỏ

So với dạng câu hỏi thông tin tổng quát thì tìm thông tin chi tiết cũng là dạng bài được đánh giá là “cho điểm” thí sinh. Vậy nên, bạn hãy tận dụng cơ hội để lấy được điểm này, đừng nên bỏ qua. Một số cách hỏi nhận biết dạng bài này như:

 • According to the passage,…
 • Which of the following is true,….
 • What is NOT stated,…

Hướng dẫn cách làm bài:

Gạch chân keywords chính:

 • Hãy gạch chân dưới từ khóa quan trọng trong câu hỏi mà bạn vừa đọc. Trước khi tiến hành tìm kiếm thông tin trong bạn và xác định câu trả lời. Bước này cực kỳ quan trọng giúp bạn xác định đúng vị trí cũng như nội dung cần đề cập đến trong bài. 

Xác định vị trí của keywords:

 • Hãy dùng kỹ năng đọc lướt (Scanning) để tìm xem chỗ nào nói về mục đích của keywords đó nhé. Cụ thể, bạn bắt đầu đọc quét mắt từ đầu đến cuối xem key words nằm ở đâu và khoanh tròn lại key words đó. Tiếp theo là ta sẽ tìm lần lượt từng keywords, không ôm đồm quá nhiều nhé. Chú ý với phần scanning thì ta hãy tìm lần lượt từng key words nhé!

Tìm hiểu các thông tin xung quanh từ khóa:

 • Sau khi tìm được key words trong đoạn văn rồi. Thì bước tiếp đến là đọc thông tin xung quanh từ khóa thật cẩn thận để xem có thực sự liên quan đến câu hỏi mà mình đang trả lời hay không?

Chọn đáp án đúng:

 • Và sau khi chúng mình tìm được thông tin, đọc hiểu rồi, mình hãy so sánh thông tin tìm được với các đáp án có sẵn ở bài đọc.

Dạng câu hỏi suy luận

Chắc có lẽ bạn chưa biết, những câu hỏi đọc hiểu dạng suy luận này thường chỉ chiếm số điểm ít ỏi trong bài thi vì đây là phần khó. Tuy nhiên, đây là một trong những dạng bài đọc dùng để chinh phục các bạn học sinh giỏi.

Nếu bạn nghĩ nó khó và bỏ qua thì thật sai lầm. Bởi vì đôi lúc câu hỏi suy luận cũng rất dễ có thể giúp bạn ghi thêm điểm. Nên hãy cố gắng đọc hết, đừng bỏ qua. 

Dấu hiệu nhận biết dạng bài trên:

 • What is the author’s tone…;
 • Which of the following can be inferred…;
 • What can be inferred about….;
 • In the second paragraph, the author implies;
 • All of the following statements are true;
 • It can be inferred from the passage that…;
 • It is probable that…;
 • False EXCEPT…

Mách bạn Cách đọc tiếng Anh nhanh nhất

 • Mẹo làm bài đọc tiếng Anh – Skimming skill 

Khi sử dụng phương pháp này, hãy chú ý đến tiêu đề, phần giới thiệu. Sau đó tìm  câu chủ đề và câu kết luận để hiểu nội dung của từng đoạn. Ngoài ra, đừng quên các dấu hiệu như vậy trong các đoạn văn như: Thứ nhất, thứ hai, cuối cùng, bao gồm, v.v.

Và để tăng tốc độ đọc, bạn  không cần quá chú ý đến  giới từ, liên từ hay mạo từ trong câu. Bạn chỉ nên dành 5 phút để duyệt vì mục tiêu chính là  hiểu  toàn bộ bài viết nên bạn không nên bỏ  đoạn nào. 

Today We Take Electricity For Granted And Perhaps
Today We Take Electricity For Granted And Perhaps
 • Scanning 

Tốc độ đọc – đọc và tìm kiếm thông tin nhanh chóng mà không cần  quá chú ý đến nội dung. Vì vậy, làm thế nào để bạn quét chính xác? 

Đầu tiên hãy xác định thông tin  bạn đang tìm kiếm và sau đó kiểm tra khu vực có thông tin đó. Đôi khi bạn đã có thể nhận ra văn bản chứa thông tin thông qua phần duyệt và bạn chỉ cần xem kỹ văn bản. 

Thay vì đọc từng từ, hãy đọc một lúc nhiều từ để tăng tốc độ đọc và tiết kiệm thời gian. Khi bạn đã tìm thấy tất cả thông tin, hãy dừng lại và đọc kỹ câu chứa tất cả  thông tin.

 • Ghi chú khi đọc 

Đánh dấu những gì bạn đọc bằng bút hoặc ngón tay. Điều này ngăn bạn bỏ qua các dòng hoặc lặp lại các đoạn đã đọc trước đó. 

Trên đây là hướng dẫn giải bài tập đọc hiểu tiếng Anh về đoạn văn “Today We Take Electricity For Granted And Perhaps”. Truongkinhdoanhcongnghe hi vọng rằng bài viết hữu ích với bạn.

Related Articles

Back to top button