Tin Tức

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Quốc Phòng 11 Bài 2

Bài viết dưới đây Trường Kinh Doanh Công Nghệ đã tổng hợp các câu hỏi Trắc Nghiệm Quốc Phòng 11 Bài 2. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Trắc Nghiệm Quốc Phòng 11 Bài 2
Trắc Nghiệm Quốc Phòng 11 Bài 2

Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Quốc Phòng 11 Bài 2

Câu 1. Ở Việt Nam, chế độ nghĩa vụ quân sự được thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm nào?

A. Năm 1960.

B. Năm 1976.

C. Năm 1976.

D. Năm 1986.

Đáp án đúng là B. Ở Việt Nam, chế độ nghĩa vụ quân sự được thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm 1976

Câu 2. Ở Việt Nam, theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, độ tuổi phục vụ tại ngũ của công dân là từ

A. 15 đến hết 45 tuổi.

B. 20 đến hết 50 tuổi.

C. 18 đến hết 45 tuổi.

D. 18 đến hết 25 tuổi.

Đáp án đúng là D. Ở Việt Nam, theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, độ tuổi phục vụ tại ngũ của công dân là từ 18 đến hết 25 tuổi.

Câu 3.  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nghĩa vụ của quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị?

A. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

B. Gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

C. Kiên quyết bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

D. Chỉ cần chấp hành điều lệnh, điều lệ của Quân đội; không quan tâm đến luật pháp.

Đáp án D. “Chỉ cần chấp hành điều lệnh, điều lệ của Quân đội; không quan tâm đến luật pháp” không phản ánh đúng nghĩa vụ của quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị.

Câu 4. Theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là

A. 17 tháng.

B. 18 tháng.

C. 19 tháng.

D. 20 tháng.

Đáp án B. Theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là 18 tháng.

Câu 5. Công dân thuộc trường hợp nào dưới đây không được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình?

A. Con của liệt sĩ, con của thương – bệnh binh hạng một.

B. Một người anh hoặc em trai của liệt sĩ.

C. Con trai/ gái của thương – bệnh binh hạng ba.

D. Cán bộ viên chức đã phục vụ trên 24 tháng ở vùng sâu, vùng xa.

Đáp án C. Trường hợp “Con trai/ gái của thương – bệnh binh hạng ba” không được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình.

Kiến thức liên quan – Trắc Nghiệm Quốc Phòng 11 Bài 2

Trắc Nghiệm Quốc Phòng 11 Bài 2
Trắc Nghiệm Quốc Phòng 11 Bài 2

Sự cần thiết ban hành luật nghĩa vụ quân sự

 • Để kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân
 • Thực hiện quyền làm chủ của công dân và tạo điều kiện cho công dân làm tròn nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
 • Đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Giới thiệu khái quát về Luật

Trắc Nghiệm Quốc Phòng 11 Bài 2
Trắc Nghiệm Quốc Phòng 11 Bài 2

Cấu trúc của Luật gồm: Lời nói đầu, 11 chương, 71 điều.

Khái niệm: NVQS là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Làm nghĩa vụ quân sự gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị.

 • Công dân phục vụ tại ngũ gọi là quân nhân tại ngũ .
 • Công dân phục vụ trong ngạch dự bị gọi là quân nhân dự bị.
 • Công dân làm nghĩa vụ quân sự ( tại ngũ và dự bị ) nam đến hết 45 tuổi, nữ đến hết 40 tuổi.

Độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự (Điều 30 Luật NVQS 2015)

 • Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ;
 • Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi;
 • Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự là gì?

Trắc Nghiệm Quốc Phòng 11 Bài 2
Trắc Nghiệm Quốc Phòng 11 Bài 2

Theo Điều 31 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, ngoài đáp ứng điều kiện về độ tuổi nêu trên, công dân được gọi nhập ngũ phải đáp ứng 04 điều kiện: Lý lịch rõ ràng; tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe, văn hóa.

 Trong đó, về tiêu chuẩn về sức khỏe, Thông tư 148/2018/TT-BQP nêu rõ phải có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, riêng những công dân có sức khỏe loại 3 bị cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị ở các mức độ, bị nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS cũng sẽ không được gọi nhập ngũ.

Câu 6 trang 26 Giáo dục quốc phòng lớp 11: Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự nói chung và đăng kí nghĩa vụ quân sự nói riêng.

Trắc Nghiệm Quốc Phòng 11 Bài 2
Trắc Nghiệm Quốc Phòng 11 Bài 2

Trả lời:

Học tập QS, chính trị, rèn luyện thể lực do nhà trường tổ chức.

Trách nhiệm của HS đang học ở các trường:

 • Phải học tập xong chương trình GDQP theo quy định.
 • Có thái độ nghiêm túc, trách nhiệm đầy đủ trong học tập rèn luyện, phấn đấu đạt kết quả cao.
 • Kết hợp học đi đôi với hành, vận dụng kiến thức đã học vào việc xây dựng nếp sống văn minh chấp hành đầy đủ các quy định trong luật NVQS.

Chấp hành những quy định về đăng ký NVQS.

Tuổi đăng ký NVQS: Mọi công dân nam đủ 17 tuổi trong năm. Vào tháng 4 hàng năm theo lệnh gọi của chỉ huy quân sự quận, huyện.

Ý nghĩa của việc đăng ký NVQS

Trắc Nghiệm Quốc Phòng 11 Bài 2
Trắc Nghiệm Quốc Phòng 11 Bài 2
 • Đăng ký NVQS để nắm tình hình bản thân, gia đình học sinh. Giúp cho việc tuyển chọn, gọi nhập ngũ chính xác.
 • Đảm bảo công bằng xã hội trong thực hiện luật NVQS.
 • Học sinh phải đăng ký kê khai đầy đủ chính xác đúng thời gian quy định.

Bài viết trên Truongkinhdoanhcongnghe đã tổng hợp các câu hỏi Trắc Nghiệm Quốc Phòng 11 Bài 2 kèm lời giải đáp. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Related Articles

Back to top button