Từ ngày 06/04/2020 khoa Du Lịch sẽ giảng dạy trực tuyến

THÔNG BÁO

Theo chỉ đạo, bắt đầu từ ngày 06/04/2020 khoa Du Lịch sẽ giảng dạy Trực tuyến một số môn ( Trước mắt là môn KHDL của khóa 22). Khoa sẽ có hướng dẫn cụ thể sau. Vậy khoa Du Lịch thong báo để các bạn chuẩn bị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *