Lịch Sử

[GIẢI ĐÁP] Vì Sao Cách Mạng Tân Hợi Không Triệt Để?

Vì Sao Cách Mạng Tân Hợi Không Triệt Để? Nếu bạn cũng đang có cùng băn khoăn này thì hãy theo dõi bài viết dưới đây của truongkinhdoanhcongnghe để được giải đáp.

 Vì Sao Cách Mạng Tân Hợi Không Triệt Để
Vì Sao Cách Mạng Tân Hợi Không Triệt Để

Câu hỏi: Vì Sao Cách Mạng Tân Hợi Không Triệt Để?

A. Đã lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế Trung Quốc.

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển và có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Á.

C. Không bảo vệ quyền lợi cho công nhân giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

D. Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến, không đụng chạm đến các nước đế quốc, không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân

Đáp án đúng là D. Cách mạng Tân Hợi (1911) là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến, không đụng chạm đến các nước đế quốc, không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

 Vì Sao Cách Mạng Tân Hợi Không Triệt Để
Vì Sao Cách Mạng Tân Hợi Không Triệt Để

Kiến thức liên quan  – Vì Sao Cách Mạng Tân Hợi Không Triệt Để

Nguyên nhân cuộc cách mạng Tân Hợi 

 • Cách mạng Tân Hợi do sự mâu thuẫn sâu sắc giữa nhân dân với chế độ phong kiến và đế quốc.
 • Bởi nhà Mãn Thanh hèn nhát cản trở sự phát triển của đất nước, đã trao quyền khai thác đường sắt cho bọn đế quốc, làm bán rẻ lợi ích của dân tộc.

Hoàn cảnh cách mạng Tân Hợi 1911

 Vì Sao Cách Mạng Tân Hợi Không Triệt Để
Vì Sao Cách Mạng Tân Hợi Không Triệt Để

Đầu thế kỷ XX, Trung Quốc bị phong kiến Mãn Thanh và đế quốc ngoại xâm áp bức. Nhân dân Trung Quốc đứng lên đấu tranh giành độc lập và dân quyền trên khắp các tỉnh.

Tôn Trung Sơn là nhà lãnh đạo của phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc. Ông từ châu Âu về Nhật Bản để thành lập Đồng minh hội vào tháng 8 năm 1905. Đồng minh hội là chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc, gồm các tiểu tư sản, địa chủ, tư sản, đại biểu công nông và thân sĩ bất mãn với nhà Thanh.

Dựa trên học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn, Đồng minh hội đưa ra Cương lĩnh chính trị: “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”.

Mục tiêu của Đồng minh hội là đánh đổ Mãn Thanh, thành lập Dân quốc, khôi phục Trung Hoa và thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất cho dân cày. Đồng minh hội đã lãnh đạo phong trào cách mạng Trung Quốc theo con đường dân chủ tư sản.

Diễn biến của cách mạng Tân Hợi 1911

 Cuộc cách mạng có những diễn biến chính như sau:

 • Ngày 09/05/1911, chính quyền Mãn Thanh ban hành sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”, nhằm trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc. Đây là một sự phản bội quyền lợi dân tộc và nhân dân Trung Quốc. Sự kiện này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong tầng lớp tư sản và quần chúng nhân dân, tạo động lực cho cuộc cách mạng.
 • Ngày 10/10/1911, ở Vũ Xương, Đồng minh hội khởi nghĩa chống Mãn Thanh, khai mạc cuộc cách mạng. Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng lan rộng ra các tỉnh miền Trung và miền Nam Trung Quốc, giành được nhiều thắng lợi.
 • Ngày 29/12/1911, Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh, tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc. Tôn Trung Sơn được bầu làm Tổng thống lâm thời và người đứng đầu Chính phủ lâm thời. Hiến pháp lâm thời được thông qua, công nhận quyền tự do dân chủ và bình đẳng của mọi công dân. Tuy nhiên, Quốc dân đại hội không giải quyết vấn đề ruộng đất của nông dân, mà chỉ theo Cương lĩnh của Đồng minh hội.
 • Sau khi ép buộc vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn phải từ chức theo thỏa thuận với Viên Thế Khải – đại thần của triều đình Mãn Thanh. Một số lãnh đạo Đồng minh hội ủng hộ việc thương lượng này vì cho rằng cách mạng đã thành công.
 • Tháng 3 năm 1912, Viên Thế Khải tuyên bố nhậm chức Đại Tổng thống Trung Hoa Dân quốc. Cách mạng Tân Hợi 1911 kết thúc. Chế độ phong kiến quân phiệt tái lập quyền uy, tiếp tục bóc lột và áp bức nhân dân Trung Quốc.

Kết quả của cách mạng Tân Hợi 

 • Kết quả chế độ phong kiến triều đình Mãn Thanh ở Trung Quốc thời kỳ này bị lật đổ. 
 • Nước Trung Hoa Dân Quốc ra đời, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc. 
 • Công nhận quyền tự do dân chủ và bình đẳng của mọi công dân. Tuy nhiên về cơ bản cuộc cách mạng này lại không mang đến kết quả triệt để. 

Tính chất cách mạng Tân Hợi

Cách mạng Tân Hợi 1911 là cuộc nổi dậy của nhân dân Trung Quốc nhằm lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh và chống lại sự xâm lược của các nước đế quốc. Đây là cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.

Tuy nhiên, cách mạng Tân Hợi không phải là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản triệt để vì:

 • Cách mạng không thể tiêu diệt hoàn toàn chế độ phong kiến. Nhà Thanh vẫn còn giữ được quyền lực tại Bắc Kinh và các vùng phía bắc.
 • Cách mạng không thể giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nhân dân. Ruộng đất vẫn nằm trong tay của các địa chủ và tư sản.
 • Cách mạng không thể đánh đuổi được các nước đế quốc khỏi Trung Quốc. Các nước đế quốc vẫn tiếp tục can thiệp vào nội bộ Trung Quốc và chiếm đoạt lãnh thổ và quyền lợi kinh tế của Trung Quốc.

Ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi

 Vì Sao Cách Mạng Tân Hợi Không Triệt Để
Vì Sao Cách Mạng Tân Hợi Không Triệt Để
 • Cách mạng Tân Hợi 1911 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên có đường lối và giai cấp lãnh đạo cụ thể. 
 • Cách mạng đã chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế, lật đổ triều đại Mãn Thanh, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Ngoài ra cách mạng cũng mang đến quyền tự do bình đẳng cho nhân dân Trung Quốc. Đối với các nước trên thế giới thì Cách mạng Tân Hợi 1911 thắng lợi đã cổ vũ tinh thần đấu tranh đòi quyền dân chủ cho nhân dân thế giới. 

Hạn chế của cách mạng Tân Hợi 

Cách mạng Tân Hợi 1911 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để. Cuộc CM này tồn tại các mặt hạn chế như: 

 • Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân. 
 • Không thủ tiêu tận gốc giai cấp phong kiến, mà chỉ thỏa hiệp
 • Chưa đánh đuổi được thực dân xâm lược cũng như không dám đấu tranh giành lại quyền lợi của dân tộc
 • Cuộc CM còn non yếu về mặt đường lối và tổ chức.

Cách mạng Tân Hợi ảnh hưởng đến Việt Nam như nào?

Việt Nam là một nước bị phong kiến và đế quốc thực dân đồng áp bức. Cuộc cách mạng Tân Hợi đã làm dấy lên tinh thần và ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam cũng như các nước Châu Á. Đồng thời, cuộc cách mạng Tân Hợi cũng là một bài học quý giá về đường lối lãnh đạo và phương pháp giải quyết vấn đề cho Đảng ta trong các cuộc cách mạng sau này.

Bài viết trên đây Truongkinhdoanhcongnghe đã giải đáp thắc mắc Vì Sao Cách Mạng Tân Hợi Không Triệt Để? Hi vọng bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn  học tập tốt!

Related Articles

Back to top button