Sách Giáo Khoa

Phương Pháp Làm Bài Tập Viết Số Thích Hợp Vào Chỗ Chấm Lớp 4

Trong bài viết dưới đây Trường kinh doanh công nghệ sẽ hướng dẫn bạn phương pháp làm bài tập Viết Số Thích Hợp Vào Chỗ Chấm Lớp 4. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Nội dung bài tập Viết Số Thích Hợp Vào Chỗ Chấm Lớp 4

Bài tập yêu cầu đổi đơn vị đo đại lượng trong toán học

Viết Số Thích Hợp Vào Chỗ Chấm Lớp 4
Viết Số Thích Hợp Vào Chỗ Chấm Lớp 4

Để làm tốt dạng bài toán lớp 4 điền số thích hợp vào chỗ chấm yêu cầu đổi đơn vị đo, các em học sinh cần nắm rõ các loại đơn vị đo đại lượng và cách quy đổi:

 • Các đại lượng đo khối lượng: Tấn – tạ – yến – kg – hg – dag – g
 • Các đại lượng đo diện tích: m2 – dm2 – cm2
 • Các đại lượng đo độ dài: km – hm – dam – m – dm – cm – mm
TấnTạYếnkghgdagg
1 tấn1 tạ1 yến1 kg1 hg1 dag1 g
= 10 tạ= 10 yến= 10 kg= 10 hg= 10 dag= 10g  

Một số bài tập ví dụ:

Bài 1: Điền vào chỗ chấm

 • 2 tấn = … tạ
 • 2 hg = … g
 • 3/7 tạ = … kg
 • ½ tạ = … g

Bài 2: Điền vào chỗ chấm

 • 10000 kg = … tạ
 • 1989 g = … kg … g
 • 3564 kg = … tấn … kg
 • 9 m2 = … cm2

Bài tập liên quan đến đọc, viết số tự nhiên

Viết Số Thích Hợp Vào Chỗ Chấm Lớp 4
Viết Số Thích Hợp Vào Chỗ Chấm Lớp 4

Để làm tốt dạng bài này, học sinh cần nắm vững những kiến thức về cấu tạo số tự nhiên như sau:

 • Lớp đơn vị gồm hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm.
 • Lớp hàng nghìn gồm hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn.
 • Lớp hàng triệu gồm hàng triệu, hàng chục triệu và hàng trăm triệu.

Một số bài tập ví dụ:

Bài 1: Viết lại các số sau:

 • Hai trăm năm mươi mốt: …
 • Ba trăm linh hai triệu không nghìn tám trăm sáu mươi hai: …
 • Năm triệu không trăm bảy mươi lăm: …

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

 • 125, 126, 127, …
 • 400, 500, 600, …
 • 220, 225, 230, …
 • 325, 327, 329, …
 • 60, 65, 70, …

Như vậy, Truongkinhdoanhcongnghe đã cùng bạn đọc tìm hiểu về dạng bài Viết Số Thích Hợp Vào Chỗ Chấm Lớp 4. Hy vọng qua đây, các em học sinh có thể làm tốt dạng bài này mỗi khi gặp phải.

Xem thêm:

Related Articles

Back to top button