Toán Học

1 Héc Tô Mét Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông?

1 Héc Tô Mét Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông? Điều này sẽ được trường kinh doanh công nghệ giải đáp trong bài viết sau đây. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

1 Héc Tô Mét Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông
1 Héc Tô Mét Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông

Câu Hỏi: 1 Héc Tô Mét Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông?

1 hecta bằng 10.000 mét vuông hay tức bằng một héctômét vuông. Mỗi chiều dài 100 m của một hình vuông có diện tích 1 ha. Đơn vị gốc được ký hiệu bằng A. 1 ha = 100 a = 1 hm² = 0,01 km² = 10.000 m².

Tại nước ta giữa các vùng miền như miền Bắc, Trung, Nam Bộ đơn vị tính vẫn dựa trên việc quy đổi ra đơn vị Quốc Tế. Tuy nhiên nó có những tên gọi về đo diện tích khác như: mẫu, sào, công đất. Vậy 1ha bằng bao nhiêu m2 của mẫu Bắc, Trung, Nam Bộ thì hãy tìm hiểu cách quy đổi dưới đây.

 • 1 ha = 2,778 mẫu Bắc Bộ .
 • 1 ha = 2 mẫu Trung Bộ.
 • 1 ha = 1 mẫu Nam Bộ.

Một mẫu được quy đổi ra sào, công đất theo công thức như sau:

 • 1 mẫu = 10 sào (có nghĩa là một mẫu bằng mười sào Nam Bộ, Bắc Bộ, Trung Bộ).
 • 1 ha = 10.000m2.

Một mẫu bằng bao nhiêu sào, mét vuông ? 

1 Héc Tô Mét Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông
1 Héc Tô Mét Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông

Mẫu, sào, mét vuông, ha đều là những đơn vị đo diện tích, tuy nhiên đơn vị mẫu thường diễn tả diện tích lớn. Nếu bạn muốn biết được có bao nhiêu sào, bao nhiêu mét vuông nhưng lại gặp phải đơn vị mẫu thì phải thực hiện chuyển đổi từ mẫu ra sào rồi lại tiếp tục chuyển đổi từ sào ra mét vuông, lúc đó bạn sẽ có được đáp án.

Mẫu cũng giống như sào cách xác định chuyển đổi cũng tùy thuộc vào từng vùng miền khác nhau tại Việt Nam đó là Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ.

 • Một mẫu bằng bao nhiêu sào?
 • 1 mẫu = 10 sào
 • 10 mẫu = 100 sào
 • 100 mẫu = 1000 sào

Một số dạng bài tập liên quan

1 Héc Tô Mét Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông
1 Héc Tô Mét Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông

Dạng 1: Đọc hoặc viết các số đo diện tích

Phương pháp:

 • Đọc số đo diện tích trước rồi đọc tên đơn vị đo diện tích sau.
 • Viết số đo diện tích trước rồi viết kí hiệu tên đơn vị diện tích sau.

Ví dụ:

a) 5hm2được đọc là năm héc-tô-mét vuông.

17dam2 được đọc là mười bảy đề-ca-mét vuông.

b) Tám héc-ta được viết là 8ha.

Ba mươi đề-ca-mét vuông được viết là 30dam2.

Dạng 2: Chuyển đổi các đơn vị đo diện tích

1 Héc Tô Mét Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông
1 Héc Tô Mét Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

 • a) 7hm2= …dam2
 • b) 1m2 = …dam2
 • c) 5dam29m2= …m2
 • d) 840m2= …dam2…m2

Cách giải:

a) 1hm2= 100dam2nên 7hm2 = 100dam2 x 7 = 700dam2.

Vậy 7hm2 = 700dam2.

b) 1dam2= 100m2nên 1m2 =1/100dam2.

Vậy 1m2 = 1/100dam2

c) 1dam2= 100m2nên 5dam2 = 500m2

5dam2 9m2 = 500m2 + 9m2 = 509m2

Vậy 5dam2 9m2 = 509m2

d) Ta có: 840m2= 800m2+ 40m2 = 8dam2 + 40m2 = 8dam2 40m2

Vậy 840m2 = 8dam2 40m2

Dạng 3: So sánh các đơn vị đo diện tích

1 Héc Tô Mét Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông
1 Héc Tô Mét Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông

Cách so sánh hai số đo diện tích “đề-ca-mét vuông” và “héc-tô-mét vuông” tương tự như cách so sánh các số đo diện tích đã học khác.

Lưu ý: Khi so sánh các số đo có kèm theo các đơn vị đo khác nhau, trước hết ta phải đổi về cùng 1 đơn vị đo sau đó thực hiện so sánh bình thường.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp ( < ; > ; = ) vào chỗ chấm:

 • a) 32dam2…23dam2
 • b) 18hm2…81hm2
 • c) 7hm2…308dam2

Cách giải:

a) Hai số đo 32dam2;23damcó cùng đơn vị đo là dam2.

Mà 32 > 23 nên 32dam2 > 23dam2

b) Hai số đo 18hm2; 81hmcó cùng đơn vị đo là hm2.

Mà 18 < 81 nên 18hm2 < 81hm2

c) Ta có 7hm2= 700dam2.

Mà 700dam2 > 308dam2. Vậy 7hm2 > 308dam2

Dạng 4: Các phép tính với các đơn vị đo diện tích

Các phép tính với hai số đo diện tích “đề-ca-mét vuông” và “héc-tô-mét vuông” tương tự như các phép tính với các số đo diện tích đã học khác.

Lưu ý: Khi thực hiện phép tính có kèm theo các đơn vị đo khác nhau, trước hết ta phải đổi về cùng 1 đơn vị đo sau đó thực hiện tính bình thường.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

 • a) 12hm2+ 6hm2= …hm2
 • b) 42dam– 19dam2= …dam2
 • c) 2dam2– 34m2= …m2
 • d) 45damx 2 = …dam2
 • e) 135hm: 9 = …hm2

Cách giải:

 • a) Ta thấy hai số đo đều có đơn vị đo là hmvà 12 + 6 = 18 nên 12hm2+ 6hm2 = 18hm2
 • b) Ta thấy hai số đo đều có đơn vị đo là damvà 42 – 19 = 23 nên 42dam2– 19dam2 = 23dam2
 • c) 2dam2– 34m2= 200m2 – 34m2 = 166m2. Vậy 2dam2 – 34m2 = 166m2.
 • d) Ta có 45 x 2 = 90 nên 45damx 2 = 90dam2.
 • e) Ta có 135 : 9 = 15 nên 135hm2 : 9 = 15hm2.

Trên đây là giải đáp của Truongkinhdoanhcongnghe cho câu hỏi 1 Héc Tô Mét Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông? Hi vọng rằng bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn học tập tốt!

Related Articles

Back to top button