Hóa Học

Giải Bài Tập Cho 11g Hỗn Hợp Al Và Fe Vào HNO3

Trong bài viết dưới đây Trường kinh doanh công nghệ sẽ hướng dẫn bạn Giải Bài Tập Cho 11g Hỗn Hợp Al Và Fe Vào HNO3 cụ thể và chính xác nhất. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Cho 11g Hỗn Hợp Al Và Fe Vào HNO3
Cho 11g Hỗn Hợp Al Và Fe Vào HNO3

Nội dung bài tập Giải Bài Tập Cho 11g Hỗn Hợp Al Và Fe Vào HNO3

Cho 11g hỗn hợp Al và Fe vào dd HNO3 loãng dư, thì có 6,72 lít(đktc) khí NO bay ra. Khối lượng các kim lại Al và Fe trong hỗn hợp đầu lần lượt là gì?

Đáp án:

  • mAl = 5,4 (g)
  • mFe = 5,6 (g)

Giải thích các bước giải:

 nNO = 6,72 : 22,4 = 0,3 mol

Gọi số mol Al, Fe là x, y

mhh = mAl + mFe

→ 27x + 56y = 11                 (1)

Không có sản phẩm khử nào khác.

Al0 → Al+3 + 3e                                                N+5 + 3e → N+2

 x          →        3x                                                           0,9 ← 0,3

Fe0 → Fe+3 + 3e

 y          →        3y

Bảo toàn e: ne nhường = ne nhận

→ 3x + 3y = 0,9                       (2)

Từ (1) và (2) → x = 0,2; y = 0,1

  • mAl = 0,2 . 27 = 5,4 (g)
  • mFe = 11 – 5,4 = 5,6 (g)
Cho 11g Hỗn Hợp Al Và Fe Vào HNO3
Cho 11g Hỗn Hợp Al Và Fe Vào HNO3

Kiến thức liên quan – Giải Bài Tập Cho 11g Hỗn Hợp Al Và Fe Vào HNO3

Cách giải dạng toán bằng phương pháp tăng giảm khối lượng

Cho 11g Hỗn Hợp Al Và Fe Vào HNO3
Cho 11g Hỗn Hợp Al Và Fe Vào HNO3

Bao gồm hai phương pháp là phương pháp đại số và phương pháp suy luận tăng giảm.

Phương pháp đại số:

  • Bước 1: Đặt ẩn cho số mol chất phản ứng trong phương trình
  • Bước 2: Lập phương trình để biểu diễn độ giảm (hoặc tăng)
  • Bước 3: Làm các bước giải để tìm ẩn số mol, sau đó kết luận

Phương pháp suy luận tăng giảm:

Ta tìm được số mol của các chất của các chất từ độ tăng (giảm) theo đề và tăng (giảm) theo PTHH.

Nếu gặp trường hợp một hỗn hợp muối tác dụng với một kim loại (hoặc ngược lại) thì phản ứng nào mà trong đó khoảng cách giữa 2 kim loại xa hơn thì phản ứng đó sẽ xảy ra trước. Cho đến khi phản ứng này kết thúc thì mới xảy ra phản ứng tiếp theo.

Ví dụ: Cho hỗn hợp Fe và Cu và dung dịch AgNo3 thì Fe phản ứng trước, Cu phản ứng sau (Vì nếu còn Fe thì muối của Cu sẽ không tồn tại được)

Cho 11g Hỗn Hợp Al Và Fe Vào HNO3
Cho 11g Hỗn Hợp Al Và Fe Vào HNO3

Bài tập vận dụng nhanh

Bài 1: Cho 16g FexOy tác dụng vừa đủ với 120ml dung dịch HCl. Sau quá trìnhphản ứng thu được 32,5g muối khan. Tính Nồng độ của dung dịch HCl từ những dữ kiện đề bài cho

Đáp số: 5M

Bài 2: Khi cho m1 (g)  K2O tác dụng vừa đủ với m2 (g) dung dịch HCl 3,65% sẽ tạo ra dung dịch (A). Sau đó cho (A) bay hơi đến khô sẽ thu được (m1 + 1,65) g muối khan. Tính khoois lượng m1 và m2 của đầu bài.

Đáp số: m1 = 2,82g  ;  m2 = 60 g

Bài 3: Cho 1 lít dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,1 mol/l với (NH4)2CO30,25 mol/l. Sau đó thêm 43 gam hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào dung dịch trên. Các bạn hãy tìm phần trăm khối lượng muối sau phản ứng.

Đáp số: BaCO3 49,62% CaCO3 50,38%.

Bài 4: Dùng dung dịch HCL hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp một muối cacbonat của kim loại có hoá trị (I) và một muối cacbonat kim loại có hoá trị (II) thì thấy thoát ra ngoài 4,48 lít khí CO2 (đktc). Tính khối lượng muối khan thu được. Biết rằng khối lượng muối khan thu được nhờ vào quá trình cô cạn dung dịch sau phản ứng.

Đáp số: 26,0 gam.

Bài 5: Dung dịch AgNO3 dư tác dụng cùng với dung dịch hỗn hợp có hòa tan 6,25 gam hai muối KCl và KBr kết thúc quá trnhf thu được 10,39 gam hỗn hợp AgCl và AgBr. Trong hỗn hợp ban đầu, bạn có thể xác định số mol,

Đáp số: 0,06 mol

Bài 6: Hoà tan hoàn toàn 104,25 gam hỗn hợp X gồm có NaCl và NaI vào nước sẽ thu được dung dịch A. Sục khí Cl2 dư vào dung dịch A. Sau thí nghiệm, cô cạn dung dịch thu được 58,5 gam muối khan. Khối lượng NaCl có trong hỗn hợp X mà đề bài cho ở ban đầu là bao nhiêu?

Đáp số: 29,25 gam

Cho 11g Hỗn Hợp Al Và Fe Vào HNO3
Cho 11g Hỗn Hợp Al Và Fe Vào HNO3

Như vậy bài viết trên Truongkinhdoanhcongnghe đã hướng dẫn bạn Giải Bài Tập Cho 11g Hỗn Hợp Al Và Fe Vào HNO3 chi tiết. Mong rằng những thông tin này hữu ích với bạn. Chúc bạn học tập tốt!

Related Articles

Back to top button