Toán Học

Giải Bài Tập Diện Tích Hình Thoi Lớp 4 Trang 142

Trong bài viết dưới đây trường kinh doanh công nghệ sẽ hướng dẫn bạn giải bài tập Diện Tích Hình Thoi Lớp 4 Trang 142. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Nội Dung Bài Tập Diện Tích Hình Thoi Lớp 4 Trang 142

Bài 1 (trang 142 SGK Toán 4): 

Tính diện tích của :

a) Hình thoi ABCD, biết :

AB 3cm; BD = 4cm.

Diện Tích Hình Thoi Lớp 4 Trang 142
Diện Tích Hình Thoi Lớp 4 Trang 142

b) Hình thoi MNPQ, biết:

MP= 7 cm; NQ = 4cm.

Diện Tích Hình Thoi Lớp 4 Trang 142
Diện Tích Hình Thoi Lớp 4 Trang 142

Lời giải:

a) Diện tích hình thoi ABCD là:

(3 x 4)/2 = 6 (cm2)

b) Diện tích hình thoi MNPQ là:

(7 x 4)/2 = 14 (cm2)

Đáp số: a, 6cm2 và b, 14cm2

Bài 2 (trang 143 SGK Toán 4): 

Tính diện tích hình thoi, biết

a) Độ đường chéo là 5dm và 20dm;

b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.

Lời giải:

a) Diện tích hình thoi là:

(5 x 20)/2 = 50 (dm2)

b) Đổi 4m = 40 dm

Diện tích hình thoi là:

(40 x 15)/2 = 300 dm2

Đáp số: a) 50 dm2; b) 300 dm2

Bài 3 (trang 143 SGK Toán 4): 

Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Diện Tích Hình Thoi Lớp 4 Trang 142
Diện Tích Hình Thoi Lớp 4 Trang 142

a) Diện tích hinh thoi bằng diện tích hình chữ nhật.

b) Diện tích hình thoi bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật .

Lời giải:

Cách 1:

Diện tích hình thoi là

(5 x 2)/2 = 5 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 2 = 10 (cm2)

Vậy: a là câu sai; b là câu đúng (vì 5 = 10 : 2)

Cách 2:

Cũng có thể giải như sau :

Đường chéo AC của hình thoi bằng chiều dài hình chữ nhật.

Đường chéo BD của hình thoi dài bằng chiều rộng hình chữ nhật.

Vậy diện tích của hình thoi bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật.

Ta ghi S và ô trống ở câu (a) và Đ vào ô trống ở câu (b).

Lý Thuyết Diện Tích Hình Thoi Lớp 4 Trang 142

Tính chất Hình thoi

Hình thoi là hình có

 • Các góc đối diện bằng nhau.
 • Hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
 • Hai đường chéo chia các góc ra hình thoi thành 2 góc bằng nhau (đường phân giác).
 • Hình thoi có tất cả tính chất của hình bình hành.

Dấu hiệu nhận biết Hình thoi

Hình thoi là hình tứ giác đặc biệt
 • Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.
 • Tứ giác có 2 đường chéo là đường phân giác của cả bốn góc là hình thoi.
 • Tứ giác có 2 đường chéo là đường trung trực của nhau là hình thoi.
Hình thoi là Hình bình hành đặc biệt

Vì hình thoi là một dạng đặc biệt của một hình bình hành nên nó sẽ có đầy đủ tính chất của hình bình hành kèm thêm một số tính chất khác như:

 • Hình bình hành có hai cạnh bên bằng nhau là hình thoi.
 • Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.
 • Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi.

Các Dạng Toán

Dạng 1: Nhận biết hình thoi

Phương pháp:

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

Ví dụ: Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thoi?

Diện Tích Hình Thoi Lớp 4 Trang 142
Diện Tích Hình Thoi Lớp 4 Trang 142

Lời giải:

 • Ở hình 1: Có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau nên hình 1 là hình thoi.
 • Ở hình 2: Có hai cặp cạnh đối diện song song nhưng bốn cạnh không bằng nhau nên hình 2 không là hình thoi.
 • Hình 3: Không có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh không bằng nhau nên hình 3 không là hình thoi.

Vậy hình 1 là hình thoi.

Dạng 2: Tìm diện tích của hình thoi khi biết độ dài hai đường chéo

Phương pháp:

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Ví dụ: Cho hình thoi có độ dài hai đường chéo là 3cm và 6cm. Hỏi diện tích của hình thoi đã cho bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Diện tích hình thoi đã cho là:

(3×6)/2=9 cm2

Đáp số: 9 cm2

Dạng 3: Tính độ dài đường chéo khi biết diện tích và độ dài đường chéo còn lại.

Phương pháp:

Muốn tính độ dài đường chéo còn lại khi biết diện tích và độ dài đường chéo còn lại, ta lấy hai lần diện tích chia cho độ dài đường chéo còn lại.

Ví dụ: Một mảnh kính hình thoi có diện tích 150cm2 và độ dài đường chéo bằng 15cm. Hỏi độ dài đường chéo còn lại của hình thoi bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Độ dài đường chéo còn lại của hình thoi là:

150×2:15= 20 cm

Đáp số: 20cm

Bài viết trên truongkinhdoanhcongnghe đã hướng dẫn giải bài tập Diện Tích Hình Thoi Lớp 4 Trang 142. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Related Articles

Back to top button