Hóa Học

Đun Nóng Ancol Etylic Với H2so4 Đặc 170 Thu Được Gì?

Đun Nóng Ancol Etylic Với H2SO4 Đặc 170 Thu Được Gì? Điều này sẽ được Trường kinh doanh công nghệ giải đáp trong bài viết sau. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Đun Nóng Ancol Etylic Với H2so4 Đặc 170
Đun Nóng Ancol Etylic Với H2so4 Đặc 170

Câu Hỏi: Đun Nóng Ancol Etylic Với H2SO4 Đặc 170

Đun nóng ancol etylic với axit H2SO4 đặc ở 170oC thu được sản phẩm hữu cơ chính là:

A. đietyl ete.

B. axit axetic.

C. anđehit axetic.

D.Anken.

Đáp án D. Đun nóng ancol etylic với axit H2SO4 đặc ở 170oC thu được sản phẩm hữu cơ chính là Anken.

=> Khi đun nóng ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc ở 170oC thì chủ yếu xảy ra phản ứng tách nước tạo anken

C2H5OH => C2H4 + H2O (điều kiện: H2SO4 đặc, 170 độ C)

Kiến Thức Liên Quan – Đun Nóng Ancol Etylic Với H2SO4 Đặc 170

Anken là gì?

Anken là hiđrocacbon không no, mạch hở trong phân tử có chứa các liên kết đơn và 1 liên kết đôi C=C. 

Hợp chất có công thức đơn giản nhất trong dãy Anken là Etilen: CH2 = CH2

Dãy đồng đẳng của anken

Etilen (CH2 = CH2) và các chất kế tiếp có công thức phân tử là C3H6, C4H8, C5H10,… Chúng có tính chất tương tự etilen và lập thành dãy đồng đẳng có công thức phân tử chung là CnH2n (n > 2) được gọi là anken hoặc olefin.

Tính chất vật lý của anken

Anken có một số tính chất vật lý như sau: 

 • Ở điều kiện thường, từ C2H4 đến C4H8 là chất khí và từ C5H10 trở đi là chất rắn hoặc chất lỏng.
 • Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng của các anken sẽ tăng dần theo chiều tăng của phân tử khối.
 • Không tan trong trước và đều nhẹ hơn nước (D < 1 g/cm3).

Tính chất hóa học của anken

Đun Nóng Ancol Etylic Với H2so4 Đặc 170
Đun Nóng Ancol Etylic Với H2so4 Đặc 170

Liên kết đôi C=C gồm liên kết σ và một liên kết π (liên kết π kém bền hơn liên kết σ) do vậy dễ dàng bị phân cắt hơn, gây nên tính chất hóa học đặc trưng của anken đó là dễ dàng tham gia phản ứng cộng tạo thành hợp chất no tương ứng.

Phản ứng cộng

Phản ứng cộng anken gồm phản ứng cộng hidro, phản ứng cộng halogen và phản ứng cộng HX.

 • Phản ứng cộng hidro của anken: 

Khi đun nóng có kim loại niken (hoặc platin/ plaid) làm xúc tác, anken kết hợp với hidro tạo thành ankan tương ứng. 

Ví dụ: CH2=CH-CH3 + H2 → CH3-CH2-CH3 (Điều kiện: Ni, nhiệt độ)

 • Phản ứng cộng halogen: 

Thực hiện thí nghiệm dẫn etilen từ từ đi vào dung dịch brom, thấy màu nâu đỏ của dung dịch bị nhạt dần.

Ta có phương trình như sau: CH2=CH2 + Br2 (nâu đỏ) → CH2Br-CH2Br (1,2-đibrometan, không màu)

Tiếp tục thực hiện rót dung dịch brom vào cốc đựng anken (lỏng), quan sát thấy dung dịch brom bị mất màu. Ta có phương trình phản ứng như sau: 

CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

 • Phản ứng cộng HX: 

 Các anken cũng tham gia vào phản ứng cộng với nước, hidro halogen (HBr, HCl, HI) và với các axit mạnh. 

Một số ví dụ minh họa:

CH2=CH2 + H-OH → CH3-CH2-OH (Điều kiện H+) hoặc CH2=CH2 + H-Br → CH3-CH2-Br

Các Anken có cấu tạo phân tử không đối xứng khi tác dụng với HX có thể sinh ra hỗn hợp 2 sản phẩm.

Đun Nóng Ancol Etylic Với H2so4 Đặc 170
Đun Nóng Ancol Etylic Với H2so4 Đặc 170
Phản ứng trùng hợp

Ở nhiệt độ và áp suất cao với chất xúc tác thích hợp, các phân tử anken có thể kết hợp với nhau tạo thành những mạch rất dài và có phân tử khối lớn.

Phản ứng oxi hóa 

Phản ứng oxi hóa hoàn toàn và phản ứng oxi hóa không hoàn toàn cũng là một trong những tính chất hóa học quan trọng của anken.

Phản ứng oxi hóa hoàn toàn

Khi bị đốt với oxi, etilen và các đồng đẳng sẽ bị cháy và tỏa ra nhiệt.

CnH2n + 3n/2 O2 → nCO2 + nH2O

Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn của anken

Để làm rõ phản ứng oxi hóa không hoàn toàn của anken, ta thực hiện thí nghiệm sục khí etilen vào dung dịch KMnO4. Quan sát thấy màu của dung dịch sẽ nhạt dần và có kết tủa màu nâu đen của MnO2.

Ta có phản ứng như sau:

3CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MNO4 (kết tủa) + 2KOH

Đun Nóng Ancol Etylic Với H2so4 Đặc 170
Đun Nóng Ancol Etylic Với H2so4 Đặc 170

Điều chế Anken

Trong phòng thí nghiệm
 • Anken có thể được tạo ra bằng phương pháp tách nước từ ancol etylic
 • Sơ đồ phản ứng tổng quát:

CnH2n+1OH –H2SO4 đặc, ≥ 170C→ CnH2n + H2O

Ví dụ:

C2H5OH –H2SO4 đặc, ≥ 170C→ C2H4 + H2O

Trong công nghiệp                      

Trong cộng nghiệp, anken được sản xuất từ ngườn khí chế biến dầu mỏ.

 • Tách H2 khỏi ankan

Công thức tổng quát: CnH2n+2 nhiet do sat CnH2n + H­2

 • Tách HX từ dẫn xuất CnH2n+1X

Công thức tổng quát: CnH2n+1X + NaOH ancol CnH2n + NaX + H2O

 • Tách X2 từ dẫn xuất đihalogen

Công thức tổng quát: CnH2nX2 + Zn  CnH2n + ZnBr2

 • Cộng H2 có xúc tác Pd/PbCO3 vào ankin hoặc ankađien

Công thức tổng quát: CnH2n-2 + H2 → CnH2n

Bài viết trên đây Truongkinhdoanhcongnghe đã giải đáp về thắc mắc Đun Nóng Ancol Etylic Với H2SO4 Đặc 170 thu được gì? Hi vọng rằng bài viết hữu ích với bạn.

Related Articles

Back to top button