Anh Văn

Câu Hỏi Về Đoạn Văn “Have You Ever Noticed Advertisements Which Say…”

Trong bài viết dưới đây Trường kinh doanh công nghệ sẽ hướng dẫn bạn giải đáp các câu hỏi liên quan đến đoạn văn have you ever noticed advertisements which say”. Mời bạn cùng theo dõi!

Have You Ever Noticed Advertisements Which Say
Have You Ever Noticed Advertisements Which Say

Nội dung đoạn văn “have you ever noticed advertisements which say”

Have you ever noticed adversements which say “Learn a foreign language in 6 weeks, or your money back. From the first day your pronunciation will be excellent. Just send…” and so on? Of course, it never happens quite like that. The only language that is so easy to learn is one’s mother language. And think how much practice that gets! Before the Second World War, people usually learned a foreign language in order to read the literature of the country.

Now speaking a foreign language is what most people want. Every year, many millions of people start learning one. How do they do it? Some people try at home, with books and records of tapes; some use radio or television programmes; some use computers and network; others go to evening classes. If they use the language only 2 or 3 times a week, it will take a long time, like learning a foreign language at school. A few people try to learn the language fast by studying for 6 or more hours a day, it is clearly easier to learn the language in the country where it is spoken. However, most people cannot afford this, and for many it is not necessary.

They need the language in order to do their work better. For example, scientists and doctor chiefly need to be able to read books and reports in the foreign language.Whether the language is learned quickly or slowly, it is hard work. Machines and good books will help, but they cannot do the student’s work for him.

Have You Ever Noticed Advertisements Which Say
Have You Ever Noticed Advertisements Which Say

Question: True or Faise

1. According to some advertisements, you needn’t pay your money if you cannot learn a foreign language in 6 weeks..
2. Now most people try to learn a foreign language in order to read the literature of the country.
3. The best way to learn a foreign language is to go to the country where the language is spoken.
4. Mother language is the only language which is easy to learn.

Read the passage again and choose the best answer ( A, B, C or D)

5. According to the passage, the main idea is about ___________.

A. Learning a foreign language is a hard job.
B. Only scientists and doctors learn a foreign language.
C. Speaking a foreign language is easy.
D. Your pronunciation will be excellent when doing as the advertisements tell you.

6. Which of the following sentences is NOT true?

A. There are many ways to learn a language.
B. Few people can afford to learn a foreign language in the country where it is spoken.
C. To learn one’s mother tongue also needs a lot of practice.
D. Machines and good books are useless for us to learn

Hướng dẫn trả lời:

 • 1. T – Giải thích: …Learn a foreign language in 6 weeks or your money back.
 • 2. F – Giải thích: Before the Second World War, people usually learned a foreign language in order to read the literature of the country. […] They need the language in order to do their work better.
 • 3. T – Giải thích: …it is clearly easier to learn the language in the country where it is spoken.
 • 4. T – Giải thích: The only language that is so easy to learn is one’s mother language.
 • 5. Đáp án đúng là A – Giải thích: Nội dung chính: Học ngoại ngữ là một việc khó.
 • 6. Đáp án đúng là D – Giải thích: Machines and good books will help…
Have You Ever Noticed Advertisements Which Say
Have You Ever Noticed Advertisements Which Say

Kiến thức liên quan- Đoạn Văn “Have You Ever Noticed Advertisements Which Say

Thông tin chung về dạng bài tập true/false/not given hoặc yes/no/not given

Đây là dạng bài yêu cầu bạn phải quyết định thông tin được đưa ra ở câu hỏi là Đúng hay Sai hoặc là thông tin không có trong bài đọc (Not Given). Dạng câu hỏi này sẽ đưa cho bạn 1 list các câu hỏi, và bạn cần chọn thông tin đó là Đúng – Sai – Không được đưa ra.

 • True –  Nếu thông tin câu hỏi được đưa ra có trong bài thì là đúng, bạn chọn True
 • False – Nếu thông tin câu hỏi được đưa ra trái ngược với thông tin trong bài thì là sai, bạn chọn False
 • Not Given: Nếu thông tin được đưa ra là không có trong bài hoặc không xác định được thì chọn đáp án này.

Tips làm bài true/false/not given hoặc yes/no/not given

Trước hết, phân tích qua dạng bài này, thí sinh khi làm bài Reading thường gặp khó khăn ở việc xác định đáp án là Not given hay không bởi không biết thông tin cần tìm kiếm ở đâu. Các bạn cố gắng tìm keywords thay vì cố gắng hiểu nghĩa chung của toàn câu vì thế mà thường bối rối.

Trong bài thi, bạn chú trọng nhiều vào keywords, nhưng có thể không có keywords mà đó có thể là bẫy “synonyms” – từ đồng nghĩa.

Đặc biệt chú ý, True là đáp án phải chính xác, nếu nghĩa chỉ tương tự thì vẫn là False. Vì thế, bạn cần cẩn trọng trong phần thi này để không bị mắc bẫy của bài thi.

Thêm nữa, Not Given không có nghĩa là không có từ nào trong câu hỏi thuộc bài đọc. Vì thế, các bạn cần chú ý để không bị lẫn khi làm bài thi này.

Vậy thì tips để làm bài như sau:

 • Khi làm bài, các bạn luôn đọc chỉ dẫn cẩn thận
 • Bạn đừng đoán mà hãy đọc kỹ để dựa vào đó làm bài
 • Đọc tất cả các câu hỏi và cố gắng hiểu ý toàn câu thay vì chăm chăm tìm keywords. Đặc biệt chú ý đừng quên những từ quan trọng ví dụ như các từ chỉ tần suất. Chỉ cần có một số từ như thế này sẽ thay đổi toàn bộ nghĩa của câu “some, all, mainly, often, always and occasionally.” Ví dụ ‘Coca-Cola has always made its drinks in the U.S.A.’ sẽ có nghĩa khác với ‘Coca-Cola has mainly made its drinks in the U.S.A.’
 • Chú ý những động từ quan trọng trong câu ví dụ như “suggest, claim, believe and know”. So sánh hai câu này nghĩa khác hẳn nhau: ‘The man claimedhe was a British citizen,’ and ‘The man is a British citizen’.
 • Skim và Scan – đọc lướt là kỹ năng cơ bản nhưng với dạng bài này thì bạn cần đọc kỹ phần chứa đáp án để tránh bỏ sát và hiểu sai.
 • Bạn cần chú ý từ đồng nghĩa – synonyms thay vì chăm chăm vào keyswords. Điều này sẽ giúp bạn xác định được phần chính xác chứa đáp án
 • Tập trung vào câu hỏi rồi so sánh với phần chứa thông tin để xác định đáp án. Nhớ rằng ý nghĩa cần đúng chính xác với thông tin trong bài, nếu chỉ tương tự vẫn là False – Sai.
 • Nếu không thấy thông tin trong bài thì hãy chọn Not Given, đừng tốn thêm thời gian. Nếu sau khi làm xong thừa thời gian thì bạn xem lại để chắc chắn hơn.
 • Nếu bạn không thực sự chắc câu trả lời hoặc không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi đó thì hãy đánh dấu là ‘not given’.
 • Với dạng bài này, câu trả lời sẽ theo trật tự xuất hiện trong bài đọc do đó bạn có thể tham khảo so sánh.
Have You Ever Noticed Advertisements Which Say
Have You Ever Noticed Advertisements Which Say

Bài viết trên đây hướng dẫn giải đáp các câu hỏi về Đoạn Văn “Have You Ever Noticed Advertisements Which Say…”.  Truongkinhdoanhcongnghe hi vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn học tập tốt!

Related Articles

Back to top button