Sách Giáo Khoa

Khai Thác Hồ Sơ Gồm Những Việc Chính Nào?

Khai Thác Hồ Sơ Gồm Những Việc Chính Nào? Điều này sẽ được Trường kinh doanh công nghệ giải đáp trong bài viết sau. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Khai Thác Hồ Sơ Gồm Những Việc Chính Nào
Khai Thác Hồ Sơ Gồm Những Việc Chính Nào

Câu Hỏi: Khai Thác Hồ Sơ Gồm Những Việc Chính Nào?

A. Sắp xếp, tìm kiếm

B. Thống kê, lập báo cáo

C. Sắp xếp, tìm kiếm, thống kê

D. Cả A và B

=> Đáp án đúng là D. Khai Thác Hồ Sơ Gồm Những Việc Chính: Sắp xếp, tìm kiếm, Thống kê, lập báo cáo.

Trên đây là giải đáp của truongkinhdoanhcongnghe về câu hỏi Khai Thác Hồ Sơ Gồm Những Việc Chính Nào? Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Xem thêm:

Related Articles

Back to top button