Vật Lý

Kiến Thức Về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn

Bài viết dưới đây trường kinh doanh công nghệ tổng hợp các kiến thức về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Con lắc đơn là gì, vị trí cân bằng của con lắc đơn 

Con lắc đơn là một hệ bao gồm một vật nhỏ có khối lượng m, được treo ở đầu một sợi dây không dãn có khối lượng không đáng kể, chiều dài l. Đầu trên sợi dây được gắn vào một điểm cố định. 

Con lắc ở vị trí cân bằng khi dây treo có phương thẳng đứng. Khi kéo nhẹ quả cầu cho dây treo lệch khỏi vị trí cân bằng một góc rồi thả, chúng ta thấy con lắc sẽ giao động quanh vị trí cân bằng trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua 2 điểm là điểm treo dây và vị trí ban đầu của vật.

Lực Kéo Về Con Lắc Đơn
Lực Kéo Về Con Lắc Đơn

Công thức con lắc đơn

Công thức con lắc đơn gồm có:

1. Tần số góc và chu kì:

Lực Kéo Về Con Lắc Đơn
Kiến Thức Về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn 24

(N là số dao động vật thực hiện trong thời gian Dt)

Lực Kéo Về Con Lắc Đơn
Kiến Thức Về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn 25

Điều kiện dao động điều hòa: bỏ qua ma sát: Sa, So nhỏ

2. Lực phục hồi:

Lực Kéo Về Con Lắc Đơn
Kiến Thức Về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn 26

+ Trong đó con lắc đơn lực phục hồi tỉ lệ thuận với khối lượng
+ Trong đó con lắc lò xo lực phục hồi không phụ thuộc vào khối lượng.

3. Phương trình dao động:

Lực Kéo Về Con Lắc Đơn
Kiến Thức Về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn 27


4. Hệ thức độc lập:

Lực Kéo Về Con Lắc Đơn
Kiến Thức Về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn 28


5. Cơ năng:

Lực Kéo Về Con Lắc Đơn
Kiến Thức Về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn 29


6. Vận tốc và lực căng

Lực Kéo Về Con Lắc Đơn
Kiến Thức Về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn 30

Khi vật dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ thì:

Lực Kéo Về Con Lắc Đơn
Kiến Thức Về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn 31

7. Tại cùng một nơi con lắc đơn chiều dài l1 có chu kỳ T1; con lắc đơn dài l2 có chu kỳ T2 , con lắc đơn dài thì:

luc keo ve con lac don 10 min
Kiến Thức Về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn 32

8. Sự thay đổi chu kỳ theo nhiệt độ:(g =const)

Lực Kéo Về Con Lắc Đơn
Kiến Thức Về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn 33

9. Sự thay đổ của chu kỳ theo độ cao(l = const)

Lực Kéo Về Con Lắc Đơn
Kiến Thức Về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn 34

10. Con lắc đơn có chu kỳ đúng T1 ở độ cao h1 ở nhiệt độ t1 khi đưa tới độ cao h2 ở nhiệt độ t2 thì

Lực Kéo Về Con Lắc Đơn
Kiến Thức Về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn 35

11. Sự chạy sai của đồng hồ quả lắc sau 1 ngày:

Lực Kéo Về Con Lắc Đơn
Kiến Thức Về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn 36

Nếu DT > 0 thì sau 1 ngày đồng hồ chạy chậm đi d giây và ngược lại.

12. Sự thay đổi chu kỳ theo ngoại lực.

Lực Kéo Về Con Lắc Đơn
Kiến Thức Về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn 37

13. Con lắc đơn đặt trong thang máy đang chuyển động với gia tốc a

Theo thứ tự: Lên nhanh dần đều; Lên chậm dần đều; Xuống nhanh dần đều; Xuống chậm dần đều

Lực Kéo Về Con Lắc Đơn
Kiến Thức Về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn 38

+ Con lắc đơn đặt trong thùng ô tô chuyển động biến đổi đều với gia tốc a:

luc keo ve con lac don 17 min
Kiến Thức Về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn 39

14. Con lắc đơn, vật nặng tích điện q đặt trong điện trường:

luc keo ve con lac don 18 min 1
Kiến Thức Về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn 40
Lực Kéo Về Con Lắc Đơn
Kiến Thức Về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn 41

Bài tập áp dụng con lắc đơn minh họa

luc keo ve con lac don 20 min
Kiến Thức Về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn 42

Câu 2: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian Δt, con lắc thực hiện được 60 dao động toàn phần, thay đổi chiêu dài con lắc một đoạn 44cm thì cũng trong khoảng thời gian Δt ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Xác định chiều dài ban đầu của con lăc?

luc keo ve con lac don 21 min
Kiến Thức Về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn 43

Hướng dẫn:

Câu 3 (ĐH 2012): Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2, một con lắc đơn có chiều dài 1 m, dao động với biên độ góc 600. Trong quá trình dao động, cơ năng của con lắc được bảo toàn. Tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300, gia tốc của vật nặng của con lắc có độ lớn là

A. 1232 cm/s2

B. 500 cm/s2

C. 732 cm/s2

D. 887 cm/s2

Câu 4 (ĐH2013): Một con lắc đơn có chiều dài 121cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động của con lắc là:

A. 0,5s

B. 2s

C. 1s

D. 2,2s

Trên đây là những kiến thức liên quan về Lực Kéo Về Con Lắc Đơn mà Truongkinhdoanhcongnghe tổng hợp được. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Related Articles

Back to top button