Hóa Học

Na2CO3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu?

Na2CO3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu? Điều này sẽ được Trường kinh doanh công nghệ giải đáp trong bài viết sau. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Na2CO3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu
Na2CO3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu

Câu Hỏi: Na2CO3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu?

=> Na2CO3 Là Chất Điện Li Mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan phân li hoàn toàn.

  • Những chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3, H2SO4,…
  • Các bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,…
  • Hầu hết các muối: Na2CO3, NaCl, KCl, ….

Phương Trình Điện Li Của Na2CO3

Na2CO3 → 2Na+ + CO32- 

Trên đây là những thông tin và kiến thức liên quan đến câu hỏi Na2CO3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay YếuTruongkinhdoanhcongnghe tổng hợp được. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Xem thêm:

Related Articles

Back to top button