Giáo Dục Công Dân

Lập Sơ Đồ Tư Duy Bài 4 GDCD 12 Chi Tiết Và Chính Xác Nhất

Trong bài viết sau Trường kinh doanh công nghệ sẽ giới thiệu tới bạn Sơ Đồ Tư Duy Bài 4 GDCD 12 chi tiết và chính xác nhất. Mời bạn đọc cùng theo dõi nhé!

Nội dung Sơ Đồ Tư Duy Bài 4 GDCD 12

so do tu duy bai 4 gdcd 12 1 min
so do tu duy bai 4 gdcd 12 2 min
so do tu duy bai 4 gdcd 12 3 min

Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là là? Sơ Đồ Tư Duy Bài 4 GDCD 12

Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là sự cân bằng về nghĩa vụ và quyền giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là giữa vợ và chồng. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình yêu cầu sự dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ nội bộ và xã hội.

Nội dung Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là gì?

Bình đẳng giữa vợ và chồng là một trong những nguyên tắc cơ bản của hôn nhân và gia đình. Bình đẳng giữa vợ và chồng thể hiện ở các mặt sau:

 • Trong quan hệ thân nhân:

Vợ và chồng có quyền lựa chọn nơi ở, tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau. Vợ và chồng không được bạo lực, ngược đãi, xúc phạm nhau.

 • Trong quan hệ tài sản:

Vợ và chồng có quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung. Vợ và chồng cùng góp phần vào việc tạo ra và bảo vệ tài sản chung.

Bình đẳng giữa các thành viên của gia đình là một trong những yếu tố quan trọng để duy trì sự hòa thuận và hạnh phúc trong gia đình. Bình đẳng giữa các thành viên của gia đình thể hiện ở các mối quan hệ sau:

 • Bình đẳng giữa cha mẹ và con:

Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền và lợi ích của con. Cha mẹ không phân biệt đối xử giữa các con, không ngược đãi, xúi giục hoặc ép buộc con làm những việc trái pháp luật hoặc trái đạo đức. Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ. Con không có hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ.

 • Bình đẳng giữa ông bà và cháu:

Ông bà có nghĩa vụ và quyền trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu. Ông bà sống mẫu mực và nêu gương tốt cho các cháu. Cháu có bổn phận kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà. Cháu không có hành vi ngược đãi, xúc phạm ông bà.

 • Bình đẳng giữa anh, chị, em:

Anh, chị, em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau, có nghĩa vụ và quyền đùm bọc, nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con.

Khái niệm và nội dung Bình đẳng trong lao động

Bình đẳng trong lao động là một trong những quyền cơ bản của công dân, thể hiện sự công bằng và dân chủ trong xã hội.

Bình đẳng trong lao động bao gồm các nội dung sau:

 • Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động:

Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình. Không ai bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc gia đình, thành phần kinh tế. Nhà nước và người sử dụng lao động ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao để phát huy tài năng.

 • Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động:

Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc: tự do, tự nguyện, bình đẳng; không trái pháp luật và thoả ước lao động tập thể; giao kết trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao động.

 • Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ:

Lao động nam và lao động nữ được bình đẳng về quyền trong lao động. Tuy nhiên, lao động nữ được quan tâm đến đặc điểm về cơ thể, sinh lí và chức năng làm mẹ trong lao động để có điều kiện thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ lao động.

so do tu duy bai 4 gdcd 12 7 min

Khái niệm và nội dung về bình đẳng trong kinh doanh

Bình đẳng trong kinh doanh là một trong những quyền cơ bản của các cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế.

so do tu duy bai 4 gdcd 12 8 min

Bình đẳng trong kinh doanh bao gồm các nội dung sau:

 • Quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh:

Mọi công dân đều có quyền lập doanh nghiệp theo các hình thức như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân…

 • Quyền tự chủ đăng kí kinh doanh trong nghề mà pháp luật không cấm:

Mọi doanh nghiệp đều có quyền tham gia vào các ngành, nghề kinh doanh phù hợp với khả năng và điều kiện của mình, trừ những ngành, nghề bị cấm hoặc hạn chế theo quy định của pháp luật.

 • Quyền bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh:

Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để phát triển bền vững, liên kết và cạnh tranh với nhau trên cơ sở công bằng và minh bạch.

 • Quyền chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh; chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng; tự do liên doanh với các cá nhân, tổ chức kinh tế trong và ngồi nước theo quy định của pháp luật; tự chủ kinh doanh để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh:

Mọi doanh nghiệp đều có quyền mở rộng hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh theo nhu cầu và điều kiện của mình; tìm kiếm và thiết lập các mối quan hệ kinh tế với các đối tác trong và ngoài nước; tự quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh để tối ưu hóa lợi ích.

 • Nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong doanh nghiệp, tuân thủ pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường, cảnh quan, di tích lịch sử:

Mọi doanh nghiệp đều có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng quy định các khoản thuế và các khoản thanh toán khác cho Nhà nước; tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động; tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Bài viết trên  đây về Sơ Đồ Tư Duy Bài 4 GDCD 12 Truongkinhdoanhcongnghe đã tổng hợp được hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn học tập tốt!

Related Articles

Back to top button