Lịch Sử

So Sánh Hội Nghị 11 1939 Và 5 1941

Trong bài viết dưới đây Trường kinh doanh công nghệ sẽ hướng dẫn bạn So Sánh Hội Nghị 11 1939 Và 5 1941 theo cách dễ nhớ nhất. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

So Sánh Hội Nghị 11 1939 Và 5 1941

Nội dung So Sánh Hội Nghị 11 1939 Và 5 1941

Nội dungHội nghị Trung ương Đảng tháng 11-1939Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941)  
    Hoàn cảnh lịch sử– Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi quan trọng. – Tháng 11/1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Bà Điểm (Hóc Môn) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì– Các cuộc nổi dậy nối tiếp nổ ra ở ba miền của đất nước, do nhiều tầng lớp nhân dân và binh lính tham gia, nêu cao tinh thần bất khuất của dân tộc. – Ngày 28/01/1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ở Pác Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến 19/5/1941.
Xác định kẻ thùThực dân Pháp, tay saiPháp – Nhật
Nhiệm vụ– Đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc ở Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.– Khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là giải phóng dân tộc.
    Khẩu hiệu– Tạm gác lại khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, tịch thu ruộng đất của thực dân đế quốc và địa chủ, phản bội quyền lợi dân tộc, chống tô cao, lãi nặng. – Thay khẩu hiệu “Thành lập chính quyền Xô Viết công nông binh” bằng khẩu hiệu “Chính phủ dân chủ cộng hòa”.  – Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công, tiến tới người cày có ruộng.
Hình thức mặt trận  – Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương– Ngày 19/05/1941, thành lập Mặt trận Việt Minh
    Ý nghĩa      – Đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đưa nhân dân ta bước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước .– Hội nghị Trung ương 8 đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chiến lược và sách lược đề ra từ Hội nghị Trung ương (11/1939): + Giương cao hơn nữa và đặt ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. + Giải quyết vấn đề dân tộc trong từng nước Đông Dương. + Chủ trương tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Bài viết trên truongkinhdoanhcongnghe đã hướng dẫn bạn So Sánh Hội Nghị 11 1939 Và 5 1941 một cách đầy đủ và chi tiết. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Xem thêm:

Related Articles

Back to top button