Sách Giáo Khoa

Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I

Trong bài viết dưới đây Trường kinh doanh công nghệ hướng dẫn bạn Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Trả Lời: Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I

Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I
Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I

Khái niệm hình chiếu phối cảnh là gì?

Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.

Trong phép chiếu này, tâm chiếu chính là mắt người quan sát (còn gọi là điểm nhìn), mặt phẳng hình chiếu là một mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng, được gọi là mặt tranh, mặt phẳng nằm ngang trên đó đặt các vật thể cần biểu diễn được gọi là mặt phẳng vật thể.

Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn gọi là mặt phẳng tầm mắt. Mặt phẳng tầm mắt cắt mặt tranh theo một đường thẳng gọi là đường chân trời

Cách xây dựng hình chiếu phối cảnh của vật thể

Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I
Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I
  • Mặt phẳng nằm ngang trên đó đặt vật thể là mặt phẳng vật thể
  • Tâm chiếu là mắt người quan sát
  • Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn gọi là mặt phẳng tầm mắt
  • Mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng được gọi là mặt phẳng hình chiếu hay mặt tranh
  • Mặt phẳng tầm mắt cắt mặt tranh theo một đường thẳng gọi là đường chân trời

​Thực hiện phép chiếu để có hình chiếu phối cảnh:

Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I
Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I
  • Từ tâm chiếu kẻ các đường nối với các điểm của vật thể
  • Từ hình chiếu của tâm chiếu trên đường chân trời kẻ các đường tương ứng (thuộc mặt tranh)
  • Các đường tương ứng cắt nhau tại các điểm. Nối các điểm được hình chiếu phối cảnh của vật thể trên mặt phẳng hình chiếu

Phương Pháp Vẽ Phác Hình Chiếu Phối Cảnh

Bài tập: Vẽ hình chiếu phối cảnh 1 điểm của vật thể sau:

Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I
Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I

Hình 1. Các hình chiếu của vật thể

Bước 1. Vẽ đường nằm ngang t – t làm đường chân trời

Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I
Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I

Hình 2. Vẽ đường chân trời

Bước 2. Chọn F’ làm điểm tụ trên t – t

Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I
Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I

Hình 3. Vẽ điểm tụ

Bước 3. Vẽ lại hình chiếu đứng của vật thể

Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I
Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I

Hình 4. Vẽ hình chiếu đứng của vật thể

Bước 4. Nối các điểm trên hình chiếu đứng với điểm F’

Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I
Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I

Hình 5. Xác định các điểm trên hình chiếu đứng

Bước 5. Trên đoạn nối từ hình chiếu đứng đến F’ lấy một điểm để xác định chiều rộng của vật thể. Từ điểm đó kẻ các đường song song với các cạnh của vật thể

Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I
Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I

Hình 6. Xác định chiều rộng của vật thể

Bước 6. Nối các điểm tìm được thì ta được hình chiếu phối cảnh của vật thể vẽ phác

Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I
Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I

Hình 7. Vẽ hình chiếu phối cảnh của vật thể

Bước 7. Tô đậm các cạnh thấy của vật thể và hoàn thiện hình chiếu phối cảnh đã xây dựng 

Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I
Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I

Hình 8. Tô đậm các cạnh thấy của vật thể

Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I
Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I

Hình 9. Hình dạng của vật thể

Chú ý:

Muốn thể hiện mặt bên nào của vật thể thì chọn điểm tụ F’ về phía bên đó của hình chiếu đứng

Khi F’ ở vô cùng, các tia chiếu song song nhau, hình chiếu nhận được có dạng hình chiếu trục đo của vật thể

Bài viết trên Truongkinhdoanhcongnghe đã hướng dẫn bạn Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ I, bên cạnh đó củng cố lại kiến thức liên quan về hình chiếu phối cảnh. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Xem thêm:

Related Articles

Back to top button