Hóa Học

Viết Công Thức Cấu Tạo Của C2H4

Viết Công Thức Cấu Tạo Của C2H4 như thế nào? Câu hỏi này sẽ được Trường kinh doanh công nghệ giải đáp trong bài viết dưới đây. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Câu Hỏi: Viết Công Thức Cấu Tạo Của C2H4

Độ bất bão hòa k = số liên kết π + số vòng = (2.2 + 2 – 4) / 2 = 1

Phân tử có chứa liên kết pi hoặc 1 vòng.

C2H4 có 1 đồng phân mạch cacbon:

  • Đồng phân:
Viết Công Thức Cấu Tạo Của C2H4
Viết Công Thức Cấu Tạo Của C2H4
  • Trong công thức cấu tạo C2H4, có một liên kết đôi giữa hai nguyên tử cacbon.
  • Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền. Liên kết này dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.
  • Những hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử có một liên kết đôi như etilen gọi là anken, có công thức chung CnH2n với n ≥ 2.
  • CTCT thu gọn: CH2=CH2
  • Tên gọi: Etilen / Eten

Vậy ứng với công thức phân tử C2H4 thì chất có 1 đồng phân có tên gọi là Etilen.

Bài viết trên Truongkinhdoanhcongnghe đã hướng dẫn bạn Viết Công Thức Cấu Tạo Của C2H4, cùng với đó là kiến thức liên quan đến etilen. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Xem thêm:

Related Articles

Back to top button