Anh Văn

Bài Tập “Volunteering Offers Many Of The Same Social Benefits”

Dưới đây là bài tập đọc hiểu về đoạn văn “Volunteering Offers Many Of The Same Social Benefits” mà Trường kinh doanh công nghệ tổng hợp được. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Nội dung đoạn văn “Volunteering Offers Many Of The Same Social Benefits”

Volunteering offers many of the same social benefits, with the added bonus of helping others and developing useful skills to put on your CV. Plus, students are in a unique position to help, suggests Tom Fox. “They can take their enthusiasm and excitement for opportunities and share their passions, subject knowledge and experience with people.” The idea of giving up time for nothing might seem impractical at first, especially once the pressures of study and coursework or exams begin to mount up. However, Michelle Wright, CEO of charity support organization Cause4, suggests seeing volunteering as a two-way

street. “I think it is fine for undergraduates to approach volunteering as a symbiotic relationship where doing good is just one part of the motivation for reaching personal and professional goals.”

Katerina Rudiger, head of skills and policy campaigns at the Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), says: “Volunteering can be a valuable way of gaining that experience, as well as building confidence, broadening your horizons, becoming a better team player and developing those all-important ’employability skills’ such as communication and decision making.” Amanda Haig, graduate HR manager, agrees that volunteering can help your employment prospects. “Volunteering can demonstrate positive personality traits and skill sets, such as proactivity, and teamwork,” she says.

A positive side-effect of volunteering is improving your time at university by getting involved in the local community. Leaving the student bubble can make your time as an undergraduate much more varied. At Bath Spa University, more than 1,000 students volunteered over the past year, doing everything from working on local environmental projects to helping in schools or assisting the elderly. ”Quite often there can be a divide between students and permanent residents,” says students’ union president Amy Dawson, “but if students invest a little time now, they will be giving something back to the local community and will reap the benefits in the future.”

“You might also find that volunteering helps your studies if you choose the right program. At Lancaster, volunteering is linked into academic modules in some cases”, explains Fox. “This has multiple wins. Students get to apply their learning in the classroom and share their interests with children in local schools or community organizations, while schools gain skilled students with a passion for a subject that enthuses their pupils.”

Question 1. What is the most suitable title for this reading?

A. Volunteering at university

B. Volunteering helps employment prospects

C. Students should take part in extracurricular activities to put it on CV

D. The virtues of volunteering

Question 2. Which of the following information is NOT mentioned in paragraph 1?

A. Many social benefits are provided by volunteering.

B. Students are likely to be enthusiastic for chances and share their interests with people.

C. Volunteering might increase the pressures of study and coursework or exam.

D. Michelle Wright recommends seeing volunteering as a two-way street.

Question 3. What is inferred from Michelle Wright’s opinion about volunteering?

A. It helps to build confidence and broaden the horizons.

B. It is a part of the motivation for reaching personal and professional goals.

C. It helps to demonstrate positive personality traits and skill sets, such as proactivity, and teamwork

D. It helps students to take enthusiasm and excitement for opportunities and share their passions.

Phương pháp làm dạng bài tập đọc hiểu tiếng Anh

Cách làm câu hỏi thông tin tổng quát

  • Nếu đoạn văn có tiêu đề, hãy chọn đáp án có nghĩa gần nhất.

Ví dụ đoạn văn có tiêu đề là “LEVELS OF VOCABULARY” ⇒ đoán ngay nội dung chính về các loại từ vựng và chọn luôn ý D đúng không nào?

  • A. Standard speech, 
  • B. Idiomatic phrases hay 
  • C. Dictionary usage
  • D. Different types of vocabulary

Mẹo này dễ mà nhiều bạn không để ý, bỏ qua ngay những đáp án nhiễu chính là một cách làm Đọc hiểu tiếng Anh hiệu quả.

Volunteering Offers Many Of The Same Social Benefits
Volunteering Offers Many Of The Same Social Benefits
  • Chú ý đến câu chủ đề – thường nằm ở 1-2 câu đầu tiên:

Nếu bài Đọc hiểu gồm nhiều đoạn nhỏ, bạn nên chú ý đến câu chủ đề ở đầu đoạn, sau đó hãy tổng hợp thành ý chính của cả bài. Quan trọng nhất, hãy để dành câu hỏi này ở cuối, sau khi hoàn thiện các câu còn lại, chúng mình sẽ back về và chọn đáp án. Cách làm đọc hiểu tiếng Anh này giúp tiết kiệm thời gian và hiệu quả hơn nhé!

Dạng bài tìm từ thay thế các đại từ

Với kiểu bài này thì bạn cần xác định đại từ đó là gì, đại từ thay thế người hay vật hay một sự việc, sự vật. Để biết được, bạn cần đọc 2 – 3 câu trước và sau của câu chứa từ in đậm đại từ này. Cách làm bài đọc hiểu tiếng Anh THPT Quốc gia này còn có thể tìm được đáp án ở đầu đoạn, đôi khi là ý của bài. Nhưng đây là trường hợp khó, ít khi bắt gặp. 

Ví dụ chúng ta có đoạn văn sau: “The destruction associated with a tropical cyclone results not only from the force of the wind, but also from the storm surge and the waves it generates”.

Câu hỏi: The word “it” in paragraph 5 refers to _

  • A/ a tropical cyclone
  • B/ the wind
  • C/ torrential rain
  • D/ the storm surge

Chúng ta có thể thử dịch nghĩa thì nhận thấy chỉ có đáp án D là chính xác vì từ “it” ở đây thay thế cho cụm từ “the storm surge”. Để tránh lặp từ nên đã dùng đại từ thay thế.

Bài viết trên hướng dẫn đọc hiểu tiếng Anh về đoạn văn “Volunteering Offers Many Of The Same Social Benefits”. Truongkinhdoanhcongnghe hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Xem thêm:

Related Articles

Back to top button