Hóa Học

C12H22O11 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu?

C12H22O11 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu? Câu hỏi này sẽ được Trường kinh doanh công nghệ giải đáp trong bài viết sau đây. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Câu Hỏi: C12H22O11 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu?

=> Saccarozơ (C12H22O11) không là chất điện li.

Giải thích:

  • Chất điện li là chất khi hòa tan trong nước phân li ra ion (thường là các chất có liên kết ion).
  • Dung dịch saccarozơ C12H22O11 không phân li ra ion → không phải là chất điện li
  • Vậy nên C12H22O11không điện li trong nước

Hi vọng qua bài viết trên bạn đã biết được C12H22O11 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu? Truongkinhdoanhcongnghe chúc bạn học tập tốt!

Xem thêm:

Related Articles

Back to top button