Địa Lý

Cách Tính Tỉ Lệ Dân Thành Thị Chính Xác Nhất

Trong bài viết dưới đây Trường kinh doanh công nghệ sẽ hướng dẫn bạn cách tính tỉ lệ dân thành thị nhanh và chuẩn xác nhất. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Chi tiết cách tính tỉ lệ dân thành thị

=> Để tính tỉ lệ dân số thành thị ta lấy: ( Số dân thành thị/ tổng dân số) x 100%

Kiến thức liên quan về phân bố dân cư và đô thị hoá- Cách Tính Tỉ Lệ Dân Thành Thị

Luyện tập 2 trang 64 Địa Lí 10: Cho bảng số liệu sau

cach tinh ti le dan thanh thi 2 min

a) Tính tỉ lệ dân thành thị của thế giới giai đoạn 1950 – 2020.

b) Vẽ biểu đồ kết hợp (cột và đường) thể hiện quy mô dân số thế giới và tỉ lệ dân thành thị thế giới giai đoạn 1950 – 2020.

c) Rút ra nhận xét và giải thích.

Phương pháp giải:

  • Tính tỉ lệ dân thành thị: 

Tỉ lệ dân thành thị (%) = (Số dân thành thị/Số dân thế giới) * 100

  • Vẽ biểu đồ kết hợp: Cột thể hiện quy mô dân số, đường thể hiện tỉ lệ dân thành thị.
  • Nhận xét và giải thích dựa vào bảng số liệu và nội dung của đô thị hóa.

Trả lời:

a) Tính tỉ lệ dân thành thị

Tỉ lệ dân số thành thị của thế giới giai đoạn 1950 – 2020

(Đơn vị: %)

Năm 1950 1970 1990 2020
Tỉ lệ dân thành thị 29,6 36,6 43,0 56,2

b) Vẽ biểu đồ

cach tinh ti le dan thanh thi 3 min

c) Nhận xét và giải thích

Nhận xét:

  • Quy mô dân số và tỉ lệ dân thành thị có xu hướng tăng nhanh và tăng liên tục giai đoạn 1950 – 2020:
  • Quy mô dân số tăng nhanh từ 2536 triệu người (1950) lên 7 795 triệu người (2020), tăng 5 259 triệu người.
  • Tỉ lệ dân thành thị tăng từ 29,6% (1950) lên 56,2% (2020), tăng 26,6%.

Giải thích:

  • Tỉ lệ dân thành thị có xu hướng tăng nhanh do tác động từ quá trình đô thị hóa với số lượng đô thị, không gian đô thị ngày càng mở rộng, tỉ lệ gia tăng dân số tại đô thị tương đối cao,…

Bài 2. Dựa vào bảng sau, nhận xét về sự thay đổi số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990 – 2005.

cach tinh ti le dan thanh thi 5 min

Lời giải chi tiết

  • Nhìn chung số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị đều có sự thay đổi tích cực theo hướng tăng lên trong giai đoạn 1990 – 2005.
  • Số dân thành thị tăng lên nhanh và liên tục từ 12,9 triệu người (1990) lên 22,3 triệu người (2005).
  • Tỉ lệ dân thành thị cũng tăng lên khá nhanh và liên tục từ 19,5% (1990) lên 26,9% (2005), nhưng vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực.

Như vậy bài viết trên Truongkinhdoanhcongnghe đã hướng dẫn bạn Cách Tính Tỉ Lệ Dân Thành Thị chuẩn xác, cùng với đó là những bài tập vận dụng. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn.

Related Articles

Back to top button