Vật Lý

Giải Bài Tập Độ Co Giãn Của Cầu Theo Giá  

Trong bài viết dưới đây trường kinh doanh công nghệ sẽ hướng dẫn bạn giải bài tập độ co giãn của cầu theo giá chi tiết nhất. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Độ Co Giãn Của Cầu Theo Giá  
Độ Co Giãn Của Cầu Theo Giá  

bài tập độ co giãn của cầu theo giá

Có hàm số cầu một hàng hóa A như sau:  Q = -2*P+120  (có thế viết thành P = -1/2Q+60)

Yêu cầu:

1. Hãy xác định hệ số co giãn của cầu tại 3 mức giá: P= 50, P=60 và P=70, và cho biết xu hướng thay đổi của mức độ co giãn khi giá càng cao?

2. Tại ba mức giá này, muốn tăng doanh thu, người bán nên tăng hay giảm giá?

Hướng dẫn:

Câu 1:

a) Tại mức giá P=40, ta xác định được mức sản lượng Q=40 (thế vào phương trình đường cầu). Dựa vào công thức dưới đây:

Độ Co Giãn Của Cầu Theo Giá  
Độ Co Giãn Của Cầu Theo Giá  

Hệ số co giãn tại mức giá P=40:  E­D=a*P/Q = -2*40/40 = -2

Độ Co Giãn Của Cầu Theo Giá  
Độ Co Giãn Của Cầu Theo Giá  

b) Tại mức giá P=30, ta xác định được mức sản lượng Q=60 (thế vào phương trình đường cầu)

Hệ số co giãn E­D=a*P/Q = -2*30/60 = -1

c) Tại mức giá P=20, ta xác định được mức sản lượng Q=80 (thế vào phương trình đường cầu)

Hệ số co giãn E­D=a*P/Q = -2*20/80 = -1/2

Vậy khi mức giá càng cao thì mức độ co giãn càng lớn.

Câu 2:

a) Tại mức giá P=40, ta xác định được E­D=a*P/Q = -2*40/40 = -2 như kết quả câu trên. Vì │ED│>1 nên cầu co giãn nhiều tại mức giá này. Trong trường hợp này, người bán cần giảm giá để tăng doanh thu (theo lý thuyết).

Kiểm chứng: Khi P=40, Q=40 => TR = 1600. Nếu giảm giá P từ 40 xuống còn 30, khi đó lượng tăng lên đến 60 (Q=60) => TR = 1800 (30*60)

b) Tại mức giá P=30, ta xác định được E­D=a*P/Q = -2*30/60 = -1 như kết quả câu trên. Vì │ED│=1 nên cầu co giãn đơn vị tại mức giá này. Trong trường hợp này, người bán cần giữ giá để giữ doanh thu ở mức cao nhất (theo lý thuyết).

c) Tại mức giá P=20, ta xác định được E­D=a*P/Q = -2*20/80 = -1/2 như kết quả câu trên. Vì │ED│<1 nên cầu co giãn ít tại mức giá này. Trong trường hợp này, người bán cần tăng giá để tăng doanh thu (theo lý thuyết).

Kiểm chứng: Khi P=20, Q=80 => TR = 1600. Nếu tăng giá P từ 20 lên 25, khi đó lượng cầu giảm còn 70 (Q=70) => TR = 1750 (25*70)

Trên đây là hướng dẫn giải Bài Tập Độ Co Giãn Của Cầu Theo Giá Truongkinhdoanhcongnghe tổng hợp được. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Xem thêm:

Related Articles

Back to top button