Hóa Học

Dùng CuOH2 Có Thể Nhận Biết Được Chất Nào?

Trong bài viết dưới đây Trường kinh doanh công nghệ sẽ giải đáp giúp bạn thắc mắc Dùng CuOH2 Có Thể Nhận Biết Được Chất Nào? Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Dùng CuOH2 Có Thể Nhận Biết Được Chất Nào
Dùng CuOH2 Có Thể Nhận Biết Được Chất Nào

Câu hỏi: Dùng CuOH2 Có Thể Nhận Biết Được Chất Nào?

Chỉ dùng Cu(OH) /OH có thể nhận biết được các dung dịch đựng riêng biệt từng chất trong nhóm nào sau đây ?

A. Anbumin, axit acrylic, axit axetic, etanal, glucozơ.

B. Etylen glicol, glucozơ, tripeptit, ancol etylic, glixerol.

C. Glucozơ, fructozơ, glixerol, axit axetic, metanol.

D. Glucozơ, glixerol, axit axetic, etanal, anbumin.

Đáp án đúng là D. Chỉ dùng Cu(OH) /OH có thể nhận biết được các dung dịch Glucozơ, glixerol, axit axetic, etanal, anbumin.

Giải thích:

Ở nhiệt độ thường

  • Anbumin + Cu(OH) → hợp chất mới mang nhóm NO có màu vàng, đồng thời protein bị đông tụ bởi HNO thành kết tủa
  • Cu(OH)2 tan trong dung dịch axit axetic tạo thành dung dịch xanh lam

2CH3 COOH + Cu(OH)2 → (CH 3COO)2 Cu + 2H2 O

  • Glucozơ, glixerol + Cu(OH) thu được phức chất màu xanh lam

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

2C3H8O3 + Cu(OH)2→ (C3H7O3)2Cu + 2H2O

  • Khi đun nóng thì glucozơ và etanal + Cu(OH) /OH-xuất hiện kết tủa đỏ
Dùng CuOH2 Có Thể Nhận Biết Được Chất Nào
Dùng CuOH2 Có Thể Nhận Biết Được Chất Nào

Bài viết trên đây Truongkinhdoanhcongnghe đã giải đáp về vấn đề Dùng CuOH2 Có Thể Nhận Biết Được Chất Nào? Hi vọng rằng những thông tin cung cấp trên hữu ích với bạn. Chúc bạn học tập tốt!

Xem thêm:

Related Articles

Back to top button