Hóa Học

Phương Trình NH3 O2 Có Xúc Tác Pt

Trong bài viết dưới đây mời bạn đọc cùng Trường kinh doanh công nghệ tìm hiểu về Phương Trình NH3 O2 Có Xúc Tác Pt.

Nội Dung Phương Trình NH3 O2 Có Xúc Tác Pt

4NH3 + 5O2 ⟶ 6H2O + 4NO

  • Khí không màu + Khí không màu sẽ tạo ra lỏng không màu + khí không màu
  • Điều kiện: Nhiệt độ: 850 – 900°C
  • Xúc tác: Bạch kim (Pt) ( hoặc Fe2O3, Cr2O3)

Bài viết trên Truongkinhdoanhcongnghe đã tổng hợp các kiến thức về Phương Trình NH3 O2 Có Xúc Tác Pt. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Xem thêm:

Related Articles

Back to top button